Форуми » Деноминации и доктрини

НЕ Е ЛИ ПОДСКАЗВАНЕ?

  • 27 ноември 2014 16:39:41 EET

     666 е номерът на звяра по Йоановото откровение.

     666 е годишният приход злато на Соломон в парични единици таланти.