•  
  •  

Society


БОЖИИТЕ ПРАЗНИЦИ - Левит 23 Пролетни празници: 1.Пасха (Песах) - Левит 23:4-5 - 14 Авив(Нисан - Март и Април), вечерта Символ на избавлението от египетското робство. През месец Авив(Нисан), първия месец / Изход 12:1-8, Изход 12:12-14 /. Започва празничната година на И...
IHOP-KC Mission Basewww.IHOP.orgOctober 03, 2008 В този документ ние сме открили 150 глави в Библията, в които главната тема е последните времена. Избрали сме само главите, в които голяма част от текста (51 процента или повече) е фокусирана върху някой аспект от последните времена. Осемдесет и деве...
1. Защо е важно да изучаваме последните времена и книгата Откровение?Изучаването на това, което Библията има да каже относно бъдещето, ни дава възможност да бъдем победоносни в любов и сила през най-славното и трудно време в историята. Това ни подготвя да бъдем активни съучастници на Исус в събитият...