•  
  •  

Other


По времето на Дарвин знанията за природата са били твърде оскъдни, поради което той е направил някои прибързани и погрешни заключения. Ако се опитаме да систематизираме и обобщим съвременната информация за заобикалящия ни свят, се налагатняколко извода, които са антитеза на еволюционната пост...
1. ПРИТЧИ 4:20: Словото на Бога ще спаси твоя живот. „Сине мой, внимавай на думите Ми, приклони ухото си към беседите Ми, да се не отдалечат от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си; защото те са живот за тези, които ги намират и здраве за цялата им снага.“ Причината, поради коят...
Учи ли Библията, че Бог ни е определил една-единствена или един- единствен за съпруг или съпруга? Ами ако този един-единствен умре, означава ли, че ние сме обречени да бъдем нещастни? „Съпругът ми е моята сродна душа” – това звучи много романтично. Но в тази статия лично аз смятам ...
Битие 8:15–11:9   Водите на потопа изсъхнаха. Настана друго време. Основните му герои бяха Ной, неговите синове Сим, Яфет и Хам и потомците им.   Разрешението да се яде животинско месо и забраната за кръвта   Земята след потопа беше различна и Бог даде нови правила. Отсега...
Битие 8:15–11:9   Провалът Грехът на Хам   „И като пи от виното, опи се и се разголи в шатрата си. И Хам, Ханаановия баща, видя голотатана баща си и каза на двамата си братя отвън. А Сим и Яфет взеха една дреха и като я туриха двамата на рамената си, пристъпиха задниш...