•  
  •  

Всички категории


1. ПРИТЧИ 4:20: Словото на Бога ще спаси твоя живот. „Сине мой, внимавай на думите Ми, приклони ухото си към беседите Ми, да се не отдалечат от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си; защото те са живот за тези, които ги намират и здраве за цялата им снага.“ Причината, поради коят...
Учи ли Библията, че Бог ни е определил една-единствена или един- единствен за съпруг или съпруга? Ами ако този един-единствен умре, означава ли, че ние сме обречени да бъдем нещастни? „Съпругът ми е моята сродна душа” – това звучи много романтично. Но в тази статия лично аз смятам ...
Битие 8:15–11:9   Водите на потопа изсъхнаха. Настана друго време. Основните му герои бяха Ной, неговите синове Сим, Яфет и Хам и потомците им.   Разрешението да се яде животинско месо и забраната за кръвта   Земята след потопа беше различна и Бог даде нови правила. Отсега...
Битие 8:15–11:9   Провалът Грехът на Хам   „И като пи от виното, опи се и се разголи в шатрата си. И Хам, Ханаановия баща, видя голотатана баща си и каза на двамата си братя отвън. А Сим и Яфет взеха една дреха и като я туриха двамата на рамената си, пристъпиха задниш...
Науката има множество постижения през годините в различните си отрасли, но кои са най-горещите й допирни точки с християнската религия днес? Кое се приема положително и кое е в конфликт със Светото писание? За да не предизвикват тревога и объркване тези въпроси, е добре да потърсим отговорите им кол...
IHOP-KC Mission Basewww.IHOP.orgOctober 03, 2008 В този документ ние сме открили 150 глави в Библията, в които главната тема е последните времена. Избрали сме само главите, в които голяма част от текста (51 процента или повече) е фокусирана върху някой аспект от последните времена. Осемдесет и деве...
1. Защо е важно да изучаваме последните времена и книгата Откровение?Изучаването на това, което Библията има да каже относно бъдещето, ни дава възможност да бъдем победоносни в любов и сила през най-славното и трудно време в историята. Това ни подготвя да бъдем активни съучастници на Исус в събитият...