•  
  •  

Всички категории


Разговор е: кажи понятното ти непонятно ми и чуй понятното ми непонятно ти!  Цитирай фактите обективно, понеже тълкуването е субективно!  Несамокритичен да не критикува!  Не е правило, ако има изключение.  Случайно е само чиято причина е скрита.  Да ви е добре, да не м...
Все години сивота сред капана на света. Денопад на живот минор -  увертюра на смърт мажор. Не смея да смея -  болея. Бреме на време -  време на бреме.  
Не грохот на похот и нагота е свобода. Баласт към паст е страст към сласт. Вилнее аномална, беснее несакрална.