Най-коментирани

Най-разглеждани

  •  
  •  

Разговор е: кажи понятното ти непонятно ми и чуй понятното ми непонятно ти!  Цитирай фактите обективно, понеже тълкуването е субективно!  Несамокритичен да не критикува!  Не е правило, ако има изключение.  Случайно е само чиято причина е скрита.  Да ви е добре, да не м...
Все години сивота сред капана на света. Денопад на живот минор -  увертюра на смърт мажор. Не смея да смея -  болея. Бреме на време -  време на бреме.  
Не грохот на похот и нагота е свобода. Баласт към паст е страст към сласт. Вилнее аномална, беснее несакрална.
ЧАСТ ПЪРВА.  УЧЕНИ-НОБЕЛИСТИ (20 - 21 ВЕК)       1. АЛБЕРТ АЙНЩАЙН, Нобелов лауреат за физика Немският физик Алберт Айнщайн (1879-1955) получава Нобеловата награда за 1921 г. “за своя принос към теоретичната физика и в частност за откриването на законите за фотоелектри...
БОЖИИТЕ ПРАЗНИЦИ - Левит 23 Пролетни празници: 1.Пасха (Песах) - Левит 23:4-5 - 14 Авив(Нисан - Март и Април), вечерта Символ на избавлението от египетското робство. През месец Авив(Нисан), първия месец / Изход 12:1-8, Изход 12:12-14 /. Започва празничната година на И...
По времето на Дарвин знанията за природата са били твърде оскъдни, поради което той е направил някои прибързани и погрешни заключения. Ако се опитаме да систематизираме и обобщим съвременната информация за заобикалящия ни свят, се налагатняколко извода, които са антитеза на еволюционната пост...
  Сложете ръка на болното си място. Бог ми показва нещо, което трябва да направя сега. Сложете си ръцете. Слава на Тебе, Господи. Благодаря Ти, благодаря Ти! Сложете си ръка на болното място и Божията сила да мине през вас и слушайте словото и го вярвайте. Слава да бъде на Тебе, Господи! Бл...
Библията казва: Вземете меча на Духа, който е Божието слово (Ефесяни 6:17) и го използвайте срещу сатана. Искам да повтаряте след мене: Евреи 4:12 Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, остър и от двете страни, пронизва до разделяне духа и душата, ставите и мозъка и издир...
Мнозина смятат – колкото по-далече се придвижва науката, толкова по-малка е необходимостта от понятието „Бог“ за обяснение на Вселената, пише в статия, публикувана в The Wall Street Journal, американският писател и тв водещ Ерик Метаксас. Но както се оказва, слуховете за смър...
1. ПРИТЧИ 4:20: Словото на Бога ще спаси твоя живот. „Сине мой, внимавай на думите Ми, приклони ухото си към беседите Ми, да се не отдалечат от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си; защото те са живот за тези, които ги намират и здраве за цялата им снага.“ Причината, поради коят...