Видео

Related Videos

Венци НИК's Other Videos

Святост
Публикувано от Венци НИК
Публикувано 22 януари 2015 |  0 favorites
кликни за оценка
803 пъти е видяно
Описание
Често смисълът, който влагаме в думата святост, се свежда до морална чистота или непорочност. Само с това ли се изчерпва значението на това Божествено качество? Защо Бог е свят и кое Го прави такъв? Можем ли и ние да бъдем святи и как се извършва освещението в живота на християнина? Защо ни е нужна и какво ни ползва светостта? По тези въпроси размишляваме с богословите Димитър Лучев и доц. д-р Клара Тонева в последната част от поредицата ни ГРЯХ, ИЗКУПЛЕНИЕ, СВЯТОСТ.
Тагове
URL  |  HTML code  |  Send to Yahoo  | 
Recipient's email(*):

Separate multiple email addresses (up to 5) with commas.

Message: