Християнски сайт
за срещи с приятели и запознанства. Регистрирай се сега !

Влез в двама за Христос

и споделяй с приятели


    04 Декември, 2023 14:46   

hi i am Rachel single lady looking for a man please contact me with this email [email protected] and i will explain more about me through the email and my photos

    01 Декември, 2023 10:01   

Нови запознанства

    01 Декември, 2023 00:45   

Мнго неща

    29 Ноември, 2023 11:57   

Бъдещето на света

    25 Ноември, 2023 09:50   

Здравейте! Много ще се радвам, да си пиша и запозная с жена, която се стреми съм здравословен начин на живот и обича да ходи по планините.

    16 Ноември, 2023 17:57   

С Бога трябва да имате лични отношения - иначе всички свещи, всички пости, всички причастявания са на вятъра. Християнството е жив живот с живия Бог, а не някакви окултни и магически практики. Ако щеш, само светена вода пий – нищо няма да се получи, ако не промениш сърцето, мислите си и целия си живот. Петър Мамонов

    16 Ноември, 2023 17:57   

Няма никаква съдба. Ако пиеш водка, имаш една съдба, а ако продаваш наркотици - друга. Ако споделяш и последното нещо, което имаш със съседа си, имаш трета съдба. Ако си груб с майка си, имаш четвърта съдба. Всеки човек сам създава своята съдба. И всеки човек може да създаде рай около себе си и да живее в него. Този рай, човек е призован към него, това е неговото семейство. Той може да уреди такъв живот в семейството, че да бъде рай за всички. Но повечето хора не следват Господа, затова създават ад в семейството си. И за себе си, и за всички останали, които са в него. протойерей Дмитрий Смирнов

    06 Ноември, 2023 20:05   

Здравейте!

    28 Октомври, 2023 12:00   

Моля за информация как се поставя снимка! Благодаря!

penka_77 01 Ноември, 2023 07:08

През сайта двама за Христос

    18 Октомври, 2023 12:01   

Как се слага снимка на профила? Много ще съм благодарна, ако някой ми каже, Благодаря!

penka_77 01 Ноември, 2023 07:09

През сайта двама за Христос

Покажи още
Milko, 44
rechale, 29
Epos, 36
veselin71, 51
penka_77, 46
boris005, 63
Всички потребители  →

Стих за деня

Малкият имот на праведния е по-желателен От богатството на мнозина нечестиви; Защото мишците на нечестивите ще се строшат, А Господ подкрепява праведните. Псалми 37:16-17

Храната на вярата

Спасение

 

 

Понеже той е положил в Мене любовта си, казва Господ, Затова... ще му покажа спасението, което върша.

- ПСАЛМ 91:14,16

 

Вьпреки  че не съм съгласен  с всичко, което  д-р  С.  И.  Скофийлд е записал  в  неговата  Библия  с  обяснения,  все  пак  бележките  му  под текста   на  Римляни  1:16  прекрасно  разкриват  смисъла  на  думата

„спасение“. Д-р. Скофийлд пише: “На гръцки и еврейски език думата спасение  включва  освобождение,  сигурност,  закрила,  изцеление  и здраве.”

 

Ел Шадай ни обеща освобождение, сигурност, закрила, изцеление и здраве, защото ни даде обещание, че ще видим спасението Му.

 

Изповед: Понеже съм положил любовта си в Бога, Който е повече от   достатъчен,  Той  ми  е  показал  спасението  Си.  Чрез  Него познавам Благовестието на Исус Христос, което е Божия сила за спасение  (Римляни 1:16).  Това  Благовестие  е  Божията  сила  за моето  освобождение. То е Божията сила за моята сигурност и закрила.  Това   е  Божията  сила  за  моето  изцеление  и  здраве. Благовестието е повече от достатьчно!

Вечните обещания на Бог

Ще съдим хора и ангели!

1. Кор. 6:2,3

„Или не знаете, че светиите ще съдят света? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели?”

На едно друго място апостол Павел заявява, че Бог е приготвил за тези, които Го обичат, такива неща, които не е виждало човешко око, които не е чувало човешко ухо и които не са идвали на човешкия ум! Това слово се потвърждава и чрез нашето днешно обещание.

Ние наистина нямаме представа от богатството, което е в Бога, от прелестта на Неговата цел за нас, Неговите светии и от високото призвание, което сме приели! От днешния стих произтича една определена част от това величаво призвание.

Ние, които чрез жертвата на Исус Христос и чрез вярата си в Него избягнахме Божия съд и станахме обични Божии деца, не трябва само да достигнем Божията слава и да станем подобни на Бога, но дори и да съдим хора и ангели! Можеш ли да схванеш всичко това, скъпи братко и сестро?

В какви тесни рамки се поместват мислите и разсъжденията дори и на християните и по какъв дребнав начин те защитават понякога твърде мнимото си право!

Разширява се хоризонтът на този, който осъзнае своето божествено призвание. В живота на такъв човек Бог отстранява дребнавото човешко естество и в него се изявява божественото величие и великодушие. Божий съдия ще стане само такъв човек, който вече е оправдан и който обича правдата. Хора, които действат под мотото: „Винаги имам право, дори и когато нямам!”, не са  предопределени за такава задача. Който иска да съди хора и ангели, трябва преди всичко да е бил оправдан в Кръвта на Агнето. Освен това той трябва да притежава особено развито чувство за справедливост, което може да подари само Бог.

Следователно, не трябва да се съди според човешкото умозрение и желание, а само така, както е справедливо според Господа. Църквата Христова се нуждае още сега от такива хора. Тогава, обаче, презираните, излагани на човешкото насилие хора, ще се изправят като съдии пред своите мъчители. Дори и ангелите ще бъдат изправени пред справедливия съд на Светиите. Изкупените с Кръв вярващи ще произнасят Божията присъда дори и над ангелите.

Дано Господ чрез Святия Си Дух да отвори вътрешните ни очи и да просветли ума и сърцето ни, така че да осъзнаем високия си сан и божественото си призвание, а именно, че сме призвани за по-висши дела, отколкото взаимно да утежняваме живота си с човешката си дребнавост. Дано Бог да бъде все така милостив да ни оправдава и освещава и да ни постави Някога в това служение, за което ни е призвал – да съдим хора и ангели!

Какво отговарят потребителите за

Пушете ли?

Жени

Мъже

пуша често
11%
 
 
14%
 
 
8%
пуша рядко
14%
 
 
12%
 
 
15%
не понасям тютюнев дим
75%
 
 
74%
 
 
76%

Какво е вашето участие в религиозния живот?

Жени

Мъже

Редовно съм там
40%
 
 
40%
 
 
40%
Един-два пъти в месеца
17%
 
 
18%
 
 
16%
Рядко посещавам служба
12%
 
 
12%
 
 
13%
Служител съм в местната църква
8%
 
 
7%
 
 
8%
Детско служение
1%
 
 
2%
 
 
0%
Музикално служение
4%
 
 
4%
 
 
4%
Пастор / Младежки лидер
2%
 
 
2%
 
 
2%
Друго служение
8%
 
 
8%
 
 
8%
Не ходя
8%
 
 
7%
 
 
8%

Семейно положение?

Жени

Мъже

несемеен
63%
 
 
55%
 
 
70%
семеен
4%
 
 
6%
 
 
3%
разведен
27%
 
 
32%
 
 
22%
вдовец
6%
 
 
7%
 
 
5%
Всички отговори  →

Българският християнски сайт за срещи с приятели и запознанства

Семейни или несемейни, създайте Вашия профил и общувайте с другите, нека заедно да се изграждаме и насърчаваме във вярата и в общение един с друг!

Намерете ни в социалните медии

Ние споделяме как да се запознаете с приятели в социалните медии

Copyright 2023    dvamazahristos.org