Условия за ползване на dvamazahristos.org

Условия за използването на сайта

За използването на нашите услуги вие трябва да ни предоставите определена информация. Ето защо е необходимо да се запознаете с условията за използването на услугите, предоставяни от dvamazahristos.org. Вие трябва да сте поне на 18 години. Регистрацията и използване съдържанието на този сайт от лица под 18 год. е строго забранено. Отбелязвайки "Потвърждавам, че съм навършил 18 години" и "Потвърждавам, че съм прочел и съм съгласен с Правата и задълженията на dvamazahristos.org", и натискайки бутона "Натиснете тук за да се регистрирате" Вие се регистрирате като клиенти с условието, че разбирате и сте изцяло запознат с "Правата и задълженията", както и че задължително ще ги спазвате при ползването на услугите на сайта.

Вашата информация

Информацията, която ни предоставяте е надеждно защитена. Ние събираме информация, която се съхранява на компютър. Чрез това изявление вие изразявате вашето желание да ни дадете тази информация, за да попълните вашият личен профил. Вие се съгласявате да поддържате съдържанието на вашият профил в съответствие с условията в този сайт. IP адресът Ви и вашият емейл адрес никога не се показват на трети лица.

Регистрация

Всеки потребител на dvamazahristos.org трябва да се регистрира, като попълни регистрационната форма, в която оставя посоченият тип информация. При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и непълна информация, Вие заявявате че сте напълно отговорен. Веднъж регистрирани Вие имате възможност по всяко време да разглеждате и променяте информацията попълнена при регистрацията. Чрез регистрационната форма събираме следният тип информация: лична: възраст, пол, интереси на регистрирания и др. не лична: браузърът който ползвате, URL и др. Използваме тази информация, за да Ви предоставим нашите услуги, като в никакъв случай ние няма да я предадем на трета страна, с изключение на случаите, в които законът ни задължава. Част от тази информация се публикува с вашето съгласие в профилът Ви, който е изложен публично на dvamazahristos.org. Съгласявате се част от информацията да бъде използвана за маркетингови и статистически цели от dvamazahristos.org, което означава и получаването на търговска информация от dvamazahristos.org на емейл адреса попълнен при регистрация. При регистрирането Вие въвеждате потребителско име и парола, като сте изцяло отговорен за тяхното ползване, както и поемате отговорност, ако ги предоставите на трета страна. Ако има съмнения за това, че вашият акаунт се използва от трета страна без ваше разрешение вие може да промените паролата за достъп. Вие сте отговорен за поддържането на конфиденциалност на вашето потребителско име и парола и за всички действия произтичащи от вашата регистрация. При вашата регистрация ние изискваме достатъчно информация за да проверим вашите години. Ставайки членове вие гарантирате, че сте не по-малки от 18 години. Въпреки това ние не гарантираме, че всички използващи нашата услуга са по големи от 18 години. Членове, които са под изискуемият минимум носят отговорност за своите действия.
С регистрацията си потребителят се съгласява в потребителските му профили в сайта, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения.

Права и задължения на страните

Като потребител на нашите услуги с Вашата регистрация се съгласявате, че:
Сте отговорен за съдържанието на информацията, която публикувате за себе си или предоставяте от свое име на другите членове на dvamazahristos.org.
Няма да предавате информация, която е обидна, неприлична, сексуално ориентирана, заплашителна, нападателна, расово ориентирана, незаконни материали или всякакви материали, които съдържат елементи на насилие към другата страна. Моля, уведомете ни ако установите нарушаване на тези условия. Вие няма да насилвате и преследвате потребителите на нашата услуга.
Ще използвате услугите ни по начин, който отговаря на законите в нашата страна. Заявявате, че няма да поставяте във вашият профил, никакви адреси, телефони, имена, урл, емаил адреси, ICQ номер, сексуални референции или каквито и да били сексуални предложения към трета страна и че няма да изпращате снимки и фотографии или други изображения, които са порнографски материали както и няма да изнасяте персонална информация.
Вие няма да се представяте за друго лице
Вие няма да се обвързвате с реклами или обяви, на останалите членове на dvamazahristos.org, да купувате или продавате продукти/услуги чрез нашите услуги. Вие няма да изпращате спамове, джънк и меил на останалите членове.
Няма да събирате лична информация за останалите членове, както и за комерсиални цели без тяхното изрично съгласие.
Вие няма да изпращате, разпространявате каквито и да било материали защитени от авторско право, търговски марки и друга такава информация без изричното съгласие от притежателят на тези материали.
Вие няма да се намесвате и разрушавате услугите предоставяни от dvamazahristos.org или сървъра или мрежата свързана със сървъра или сайта.
Вие няма да изпращате, пренасяте или разпространявате каквито и да били материали които съдържат софтуерен вирус или други компютърни кодове, файлове, програми настроени да проникват, разрушават или ограничават функционирането на компютърният софтуеар или хардуеар. Моля уведомете ни, ако сте свидетел на такива противозаконни действия.
Няма да преправяте заглавия, няма да обработвате каквато и да била част от dvamazahristos.org без нашето изрично съгласие.
Вие лично сте отговорен за своите взаимоотношения с останалите членове на dvamazahristos.org. dvamazahristos.org не е и не може да бъде намесен в комуникацията и действията между отделните потребители и в случай, на възникване на конфликт с друг потребител на сайта Вие от изложеното до тук ни освобождавате от каквато и да е отговорност за искане, жалба или щета /пряка и косвена/ от каквото и да е естество. dvamazahristos.org запазва правото, но не и задължение да наблюдава разговорите между вас и останалите членове.
Вие се задължавате да се защитавате и да ни държите информирани за всички загуби, щети, отговорности които възникват директно или недиректно от или извън това споразумение. Давате съгласие, че няма да изпращате на нас и на други членове материали нарушаващи авторските права, търговски марки, търговски тайни или други форми на интелектуалната собственост или други права на трети страни.
Информацията, които сте публикували в сайта, могат да се използват и публикуват във всички интерфейси на dvamazahristos.org

Ние заявяваме че:
Всички изявления от Ваша страна са без наша подкрепа
Ние не сме отговорни за щети или нараняване, в следствие на информацията, която ние и вие помествате в нашият сайт
dvamazahristos.org запазва правото, но не и задължението да наблюдава материалите изпращани чрез сървъра. dvamazahristos.org има правото, но не и задължението да премахва материали считани, че представляват форма на насилие срещу някои от членовете.
dvamazahristos.org си запазва правото да контролира времето на съхранение на съобщенията.
dvamazahristos.org може във всеки един момент да се откаже от предоставянето на всички или някой от услугите без никакви задължения към потребителите.
Ние не гарантираме за полезност и пълнота на информацията, която е поместена в dvamazahristos.org, както и няма да носим отговорност за щети и вреди в резултат на това, че някой от потребителите ни се е доверил на тази информация или друго съдържание поставено на сайта или предадена от друга страна
Възможно е някои от членовете и не-членове на dvamazahristos.org да превеждат някакви материали на сървъра и вие да бъдете намесени без ваше желание. Възможно е да се получи информация за вас чрез използването на сървъра и тя да се използва срещу вас. За това dvamazahristos.org не е отговорен за използването на личната информация, която вие избирате да разкриете. Моля внимателно избирайте какъв тип информация поставяте на сървъра.

За да добиете право да станете регистриран потребител на DvamaZaHristos.org Вие трябва да приемете всички условия в настоящото споразумение. Под Услуги се разбират услугите предоставяни от интернет сайта http://DvamaZaHristos.org . Под "сайт" или "сайта" се разбира интернет сайта http://DvamaZaHristos.org. Вие разбирате и сте съгласен, че Услугите се предоставят "във вида, в който са". 

Всички промени, които извършваме в общите условия ще бъдат оповестявани чрез публикуване на сайта. Ние запазваме правото си да:
- Променяме съдържаннието и условията на това изявление по всяко време и без предварително предупреждение. 
- Да променяме съдържанието на сайта. 
- Да премахваме част от или цели профили без предварително предупреждение. 
- Да премахваме обяви на потребители в случай, че считаме че предложената информация не отговаря на изложените тук условия. В такъв случай потребителят губи всички права, които е имал в сайта. DvamaZaHristos.org няма никакво задължение да възстанови регистрацията. 

ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА
1) КАЧВАНЕ НА СНИМКИ
1.1 Не може да качвате снимки, които: 
- съдържат изложени на показ интимни части, или извършване, стимулиране или симулиране на полов акт
- които не са актуални
- групови снимки, на които е трудно да се разбере кой/я от снимката сте Вие
- снимки по-малки от 450х450 пиксела.


1.2 Какви снимки се изтриват: 
- чужди снимки или снимки на известни личности или други лица
- със запазени авторски права
- снимки с лошо качество
- снимки, представляващи рисунки, или колажи, на които не фигурират хора
- на които ясно се демонстрира употребата на наркотици
- снимки, в чиято видима област присъстват огнестрелни оръжия
- снимки с пренебрежимо малка видимост на лицето, за сметка на други обекти - коли, къщи и др.
- такива, които не отговарят на условията от точка 1.1

Снимки, които не отговарят на посочените условия, могат да не бъдат удобрени за публикуване на сайта или в произволен момент да бъдат изтрити от системата. За главна снимка (профилна) трябва да бъде такава, на която се вижда лично автора на профила.


2) Вие декларирате и се съгласявате, че няма да се представяте за друго лице и няма да публикувате или по друг начин правите достъпни персонално идентифициращи данни като, но не само телефонни номера, адрес за друго лице без изричното негово съгласие в писмена форма. При констатирано нарушение на този параграф и при поискване по законоустановения начин организаторите ще предоставят на потърпевшото лице информацията, с която евентуално разполагат за подателя на съответния потребителски профил (IP адреси, използвани за влизане и т.н.).


3) Вие декларирате и се съгласявате, че няма да използвате Услугите на DvamaZaHristos.org за и няма да публикувате или изпращате текстове, съобщения, изображения или друго съдържание, които по някакъв начин:

- Съдържат груб език, персонални обиди и лични нападки, косвени или преки. (Бъдете етични и зачитайте правото на различно мнение, независимо дали сте съгласни с него. Ругатни, груб тон, циничен и вулгарен език са абсолютно недопустими!  Никакви лични кавги няма да бъдат допускани в темите. Всякакви провокации и опити за подклаждане на спорове или омраза към други лица няма да бъдат толерирани и по преценка на администратора могат да завършат с прекратяване достъпа до виновния профил! )

- Забранява се публикуването на материали, съдържащи порнография, насилие, прокламация на наркотици и тероризъм, обиди на расова/етническа, сексистка или религиозна основа.

- Забранено е едно лице да има повече от един профил. При нарушение всички негови/нейни профили ще бъдат изтрити.

- Потребителят на услугата е длъжен да въведе вярно и пълно исканите данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на САЙТА.


4) Използвайки Услугите на DvamaZaHristos.org Вие се съгласявате и с правилата за публикуваната информация и нейната употреба, съгласявате се и декларирате, че:  
- Организаторите не са в състояние да осигурят сигурността на информацията, която Вие предавате през Интернет или друга публично достъпна медия, включително, но не само email съобщения и Вие няма да държите организаторите отговорни във връзка с употребата на тази информация от трети страни. 
- Организаторите не са отговорни за и не могат да контролират употребата на информация предоставена от Вас на трети лица и Вие внимателно ще избирате и преценявате каква информация за Вас предоставяте на трети лица посредством Услугите на DvamaZaHristos.org.  
- Организаторите по никакъв начин не са отговорни за съдържанието на обяви и съобщения изпратени от потребители на сайта и Вие ги освобождавате от всякаква отговорност свързана със съдържанието на и последиците от каквато и да е публикувана информация или комуникация, осъществена от Вас с други ползватели на Услугите на DvamaZaHristos.org. Организаторите не са отговорни за верността и/или проверката на информацията предоставена от потребителите на сайта в обявите им и не извършват подобни проверки. По лична преценка и при необходимост организаторите имат правото, но не и задължението да проверяват създадени профили, снимки и изпратени съобщения, като по своя преценка могат да изтриват такива, които са несъвместими с целите на този сайт. 
- Вие няма да използвате тази услуга за да извършвате, популяризирате или по какъвто и да е начин осъществявате или поощрявате незаконни дейности. 
- Информацията за конкретен потребител може да бъде предоставена на трето лице при необходимост и в съответствие с българското законодателство (изпълняване на съдебно разпореждане и т.н.)

5. Непопълнени профили могат да бъдат служебно изтрити без предупреждение и по преценка на организаторите.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
Организаторите могат по тяхна преценка да прекратят, ограничат или променят характеристиките на достъпа Ви до Услугите на DvamaZaHristos.org по съвсяко време, по всякаква причина или без причина, в резултат на и без да се ограничаваме до нарушение на настоящите условия. Без ограничение на предходното, всяка дейност свързана с измама, оскърбление, нарушаване на закон или влияеща отрицателно върху качеството на Услугите, използвани от останалите потребители, може да послужи като основание за прекратяване и/или ограничаване на достъпа Ви до Услугите на DvamaZaHristos.org и/или уведомяването на съответните компетентни органи.  

ОТГОВОРНОСТ
Вие потвърждавате, че няма да държите организаторите отговорни за промяна, прекъсване или преустановяване на Услугите на DvamaZaHristos.org, независимо от причините за прекъсванията или преустановяването им. Организаторите могат да прекъснат или да променят Услугите или тяхната достъпност или наличност по всяко време и Вие можете да престанете да ги ползвате по всяко време.

Вие носите пълна отговорност за употребата и/или дейностите при ползването на Услугите извършени от който и да е, използващ Вашето потребителско име и парола. Вие носите отговорността за избиране на достатъчно сигурна парола. Вие декларирате, че няма да правите опити да получите достъп до чужд профил или ако получите неволно такъв достъп незабавно ще уведомите организаторите и няма да променяте чужда информация.    


ГАРАНЦИИ
Вие се съгласявате да обезщетите и защитите организаторите на сайта за всякакви загуби, вреди включително, но не само съдебни разноски или обезщетения, които организаторите може да се наложи да платят в резултат на претенции свързани с Ваша дейност при използване на Услугите. Вие се задължавате да ги държите информирани за всякакви отговорности, загуби и щети произтичащи от това споразумение. Вие се задължавате да оказвате необходимото съдействие при изясняване на обстоятелства свързани с каквито и да са претенции на трети лица, имащи отношение към Вас и/или действията Ви при използване на Услугите.

Намерете ни в социалните медии

Ние споделяме как да се запознаете с приятели в социалните медии

Copyright 2024    dvamazahristos.org