"Святият Дух - ръководител на нашето хваление" - от Желязко Шопов Всички статии  →

СВЯТИЯТ ДУХ - РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА НАШЕТО ХВАЛЕНИЕ

Знаете ли, мога да публикувам прекрасни снимки от Ягодинската пещера ,от Чудните мостове , от Пирин и Рила над 2000 м . От пътуването ми до Дания , но аз искам да насоча погледа си и вашите погледи единствено към Святият Дух – към Неговото присъствие защото това е най- важно за човека. Православните и католиците пък и много протестанти търсят посредник,възлагат упованието си на човек – на свещеника – той да се моли за тях ,той да ги води към Бога. Истината е че се раздра завесата на храма и сега всеки има възможноста сам да отиде при Бог. Религиозните хора смятат,че със своите практики и ритуали ще се харесат на Бог като правят непрекъснато неща за Него . Истината е че Бог иска да прави неща във тях – иска да променя характера им да изцерява душите и телата им и затова не е нужна светена вода или мощи на светци ,нито да се навираш под масата. За това е нужно само едно – Божието присъствие. Но как да го постигнем – само с едно ИСКРЕНОСТ И БЛАГОДАРНОСТ КЪМ БОГА . Ако ти обичаш Бог ще копнееш още със събуждането си да го хвалиш с песен и без песен,да го славословиш ,да го издигаш , да му се покланяш. Ако не знаеш по какъв начин чети на глас псалмите и те ще те научат. Изливай сърцето си пред Бога,както Давид. Да хвалиш Господа не е да му пееш песни а да приживяваш песента ,псалма . В някои църкви се надпреварват да предлагат песни но това не означава хваление. Хвалението означава покорност на Святия Дух. Той е ръководителят на хвалението. Ако песента е на Неговата вълна тогава усещаш едно особено чувство помазание което те стимулира да вървиш в тази посока ,ако другата песен не е в унисон с предишната ,не е в тази посока усещаш оттеглянето на Божието присъствие. И тогава трябва да я прекратиш и да пееш тази която в момента Святият Дух иска .За да кацне белият гълъб трябва да му направим гнездо в сърцата си , да му ги дадем . Да пеем и да говорим само това което Святият Дух иска , понеже Той е УЧИТЕЛЯТ И УТЕШИТЕЛЯТ . Понеже Той ни показва Исус . Святият Дух променя нашия стар човек , преобразява сърцата ни защото плода на Святия Дух е : ЛЮБОВ ,РАДОСТ, МИР, ДЪЛГОТЪРПЕНИЕ , БЛАГОСТ, МИЛОСЪРДИЕ , ВЯРНОСТ, КРОТОСТ , СЕБЕОБУЗДАНИЕ. Да, във Неговото присъствие се изработва това, бавно но реално във нас. Това не става с напъването на човек защото човекът не може да промени себе си а само в присъствието на Святия Дух. След покаянието Божието присъствие е най- важно за християнина. Защото в това присъствие ти се отделяш от светското за Господа. Защото само Святият Дух може да ти отвори очите да проумяваш писанието . Святият Дух който е баща на Исус на земята, Който идва върху него и каца на рамото му, Който го заведе в пустинята да бъде изкушаван ,чрез Когото Исус вършише чудесата , Който възкреси Исус от мъртвите. Този прекрасен Святи Дух е на наше разположение за да ни върне отново Божият образ и подобие ,да приличаме все повече на Исус. Ето какво ни пише апостол Павел:” Живейте по Духа и няма да угаждате на плътските страсти.” Ние хвалим Бога не толкова заради Него а заради самите нас. За да растем в Неговото присъствие ,да се променят характерите ни и да бъдат изцелявани душите и телата ни.
Но как да насочим погледа си към Исус , как да го хвалим пълноценно когато в главите ни има толкова различни мисли и задачи . Ние трябва да пленим всяка мисъл,всеки дух който ни пречи да се поклоним на Бог. Във Името на Исус трябва да ги прогоним , да заповядаме на душата си да хвали Господа. Да осъзнаем ,че Божието присъствие е най – важно за живота ни. Няма нищо по- важно от това – нито сериалите, нито футболните мачове, нито новините , от това зависи живота ни. Нека винаги сме нахранени на Божията трапеза за да даваме храна на гладните. Да благовестваме на кротките, да превържем сърцесъкрушените ,да освобождаваме пленниците. Но това става само когато носим присъствието, свободата на Святия Дух в себе си. Ние трябва да изпразним всичко от нас за да може Бог да ни напълни.

ЗА СЛАВА НА БОГА

Желязко Шопов

← Назад

Намерете ни в социалните медии

Ние споделяме как да се запознаете с приятели в социалните медии

Copyright 2024    dvamazahristos.org