За поклонението - от Желязко Шопов Всички статии  →

ЗА ПОКЛОНЕНИЕТО

„Пак го заведе дяволът на една много висока планина,показа Му всичките царства на света и тяхната слава и Му каза: Всичко това ще ти дам , ако паднеш да ми се поклониш.
Тогава Исус му каза: Махни се Сатана защото е писано:” На Господа,твоя Бог ,да се покланяш и само на Него да служиш.”

Дяволът показа царствата на света ,техните богатства и слава и предложи сделка на Исус - ВСИЧКО ТОВА ЩЕ ТИ ДАМ му каза той но имам условие ,само едно дребничко условие – да ми се ПОКЛОНИШ ! Дявола беше съблазнил човека както и днес го съблазнява с богатства и слава и тълпи от хора му се покланят за да ги получат.
Те са продали съвестта си и таланта си на Сатана за да могат за да бъдат световни звезди,да бъдат много богати, те се покланят на сцената на своя идол със своето аморално, скандално поведение . Някои дори напълно са обладани от Сатана и последиците са страшни. Разврат ,пиянства , наркотици , престъпления – това преследва и обикновените хора и звездите когато истински са се поклонили на дявола.
Защото той е баща на лъжата и гледа да излъже ,да погуби , да заколи . И когато е изтискал човека като лимон той го захвърля.
Целият живот на човека и неговото творчество е поклонение пред някого. Той ти дава мислите, идеите , произведенията които твориш защото комуто се поклониш си негов слуга. Да се поклониш някому означава да признаеш своето васално състояние спрямо него. Означава да приемеш неговия авторитет,мощ и сила над теб . Това означава да наведеш главата си пред него и с този жест ти ставаш негов слуга.
Затова Исус - пълен със Святия Дух му каза : Махни се Сатана ! Така всеки който е пълен със Святият Дух казва на Сатана – махни се от мен , аз нямам нищо общо със теб. Така отвърна и Аврам на содомският цар който искаше да му даде богатствата а да задържи хората – „Дай ми човеците а имота задръж за себе си .” Забележете – за дявола не е толкова важен имота а хората , но Аврам му каза : „ Аз вдигнах ръката си пред Господа, Всевишния Бог,Създател на небето и земята и се заклех , че няма да взема нищо от твоето , ни конец, ни ремък за обуща , да не би да кажеш : АЗ ОБОГАТИХ АВРАМ .” Аврам беше наясно,че ако направи дори и малък компромис с цел обогатяване тогава Сатана ще има претенции за неговото богатство. Защо той бе толкова твърд – защото Аврам вече беше се поклонил на Бога. Апостол Павел ни пише : „ И тъй, моля ви братя, поради БОЖИИТЕ МИЛОСТИ ДА ПРЕДСТАВИТЕ ТЕЛАТА СИ – ЖЕРТВА ЖИВА ,СВЯТА И БЛАГОУГОДНА НА БОГА КАТО ВАШЕ ДУХОВНО СЛУЖЕНИЕ . И НЕДЕЙТЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА С ТОЗИ ВЕК /СВЯТ / НО ПРЕОБРАЗЯВАЙТЕ СЕ ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ НА УМА СИ , ЗА ДА ПОЗНАЕТЕ ОТ ОПИТ КАКВА Е БОЖИЯТА БОЛЯ – ТОВА КОЕТО Е ДОБРО, БЛАГОУГОДНО НА НЕГО И СЪВЪРШЕНО! „ А това става само по един начин – С ПОКЛОНЕНИЕ . Когато се покланяме на Бог, когато дадем телата си на Святия Дух – Той ще ги превръща в жертва жива, свята и блаугодна. Само ако Святият Дух живее в нас само тогава ние сме Негов храм. И затова нашето Духовно Служение е да предадем телата си на Святия Дух. Ние не можем да служим ако не сме се поклонили със сърцата и душите си. Само тогава изкушенията на този свят няма да ни влияят,защото ние сме се поклонили и сме приели в себе си Неговото Царство и Неговата Воля а не нашата. Само в присъствието на Святия Дух ние можем да променяме нашето мислене когато приемем Святият Дух за Нашия Учител. Обновяването на ума става в Неговото присъствие. И тук е въпроса – къде са нашите мисли – към това което предлага Святият Дух – който ни показва Исус или към това което ни предлага света ? Апостол Павел го казва ясно – НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАЙТЕ СЪС СВЕТА – не правете това което те правят , не мислете това което те мислят. Святият Дух ще ви дава ума Христов , ще ви дава Божият мир за да не се смущават сърцата ви , да не се раздразняват поради злотворците нито да им завиждат , да няма горчив корен на огорчение , злоба , алчност и всичко което е от света защото БОЖИЯТА ЛЮБОВ побеждава света а на нея се учим само в ПРИСЪСТВИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ . Затова трябва да гоним всякакви мисли които ни причат на поклонението ни . Ако ние не се покланяме не можем да служим на Бога – ние просто служим на нашето его. Ето какво каза Исус : „На Господа Твоя Бог да се покланяш и само на Него да служиш.” Човек може да служи истински само тогава когато умее да се покланя. Исус каза : „ Аз нямам нищо общо със княза на тоя свят.”
Ако и ние нямаме общо със мисленето на света тогава наистина сме отделени за Бога .
Не можем да служим на двама господари.

ЗА СЛАВА НА БОГА

Желязко Шопов

← Назад

Намерете ни в социалните медии

Ние споделяме как да се запознаете с приятели в социалните медии

Copyright 2024    dvamazahristos.org