Изповедите на един баптистки проповедник - Джон Остийн Всички статии  →

Предлагам на вниманието ви една малка книжка, излязла на пазара в началото на 90-те години от миналия век. Авторът и, Джон Остийн, е основател на една от най-големите и силни църкви (на тогавашното време) в САЩ. Идвал е на служение в България, неговите видео касети се разпространяваха безплатно, съдържаха ценни поучения от Божието Слово, кратки, ясни, точни, конкретни, след които не остава неясен въпрос. Той беше известен с кратките си проповеди, в рамките на 20-25 минути. На мен това ми допадаше много, защото можех да запомня за какво е говорил.

Книгата "Изповедите на един баптистки проповедник" съдържа указания от Библията за това как да използваме Божието Слово в ежедневния си живот. Аз лично съм се уверявал в истинността на написаното в нея.

Можете да си я смъкнете в .doc формат от ТУКИзповедите на един баптистки проповедник

 

Джон Остийн

 

Набор на текста: Таня Янкова

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ

 

Написах тази книга, за да помогна на Божиите хора навсякъде по света. Четейки, ти имаш шанса да научиш точно как да изповядваш Божието Слово. Ако твоят отговор е “да”, то обещавам ти, че ще преживееш чудни промени в живота си.

Предназначението на тази книга е да бъде използвана като наръчник за изповядване на Божието Слово. Тя не трябва да бъде прочетена еднократно и оставена настрана. Имай я покрай себе си по всяко време. Използвай Библейските изповеди достатъчно често, докато станат твои собствени. Може да ти е трудно в началото, но ако усърдно продължиш да изповядваш ежедневно Божието Слово, не само че ще се промениш, но и обстоятелствата, в които се намираш, ще се променят.

Ние, като християни, имаме своето място и задължения в духовната война.

“Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.” (Ефесяни 6:12)

Бог, чрез Исуса Христа, напълно разгроми Сатана.

“Но благодарение Богу, който винаги ни води в победно шествие в Христа, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него.” (2 Кор. 2:14)

Бог осатви на нас отговорността да упражняваме тази победа. Той ни даде оръжия. Тези оръжия са духовни.

“Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.” (2 Кор. 10:4,5)

Божието Слово е могъщо оръжие. Тази книга ще те научи как да го използваш.

В живота има много конфликти. Благодаря на Бога, че като се научим да използваме Неговото Слово, ние ще прогоним дявола от бойното поле!

Днес ние сме това, което непрекъснато сме говорили с устата си в предишните дни. Ако искаш да се промениш, ти трябва първо да промениш мисленето си. Вследствие на това ще се промени и начина ти на говорене.

В тази книга съм написал някои от най-личните си и ефективни начини, по които аз се моля и изповядвам Божието Слово всеки ден.

Много пъти не чувствах и не виждах нещата такива, каквито исках да бъдат. Въпреки всичко продължавах да изповядвам това, което Бог казва за ситуацията и след време нещата ставаха реалност.

Повечето от нас искат да излязат от бедата, от конфликта, колкото е възможно по-бързо и по-лесно. Навярно ще кажеш:

“Брат Остийн, какво е конфликт?”

Конфликт е продължителна битка, усилие, мъка. За много хора животът е продължителна борта. Тази книга е написана точно за тях.

Промените в нашия живот могат да не настъпят веднага. Обикновено избавлението идва постепенно.

Ти трябва да видиш себе си така, както Бог те вижда. Ежедневно изповядвай Божието Слово, докато представата, която имаш за себе си, се промени така, че да съвпадне с истината, написана в Божието Слово.

Когато смело правиш тези изповеди, които ти препоръчвам сега, ти ще започнеш да виждаш себе си

Здрав – вместо болен;

Побеждаващ – вместо разгромен;

Радостен – вместо депресиран;

Освободен – вместо поробен и угнетен!

Позволявам си да заявя, че тази книга няма да те учи как да контролираш мозъка си за свръхестествено концентриране или вглъбяване за издирване на заложеното в тебе. Нищо такова не пиша тук. Ние имаме работа с великите вечни обещания и законите на Бога.

Когато ти вярваш в Божието Слово в сърцето си и го изповядаш с устата си, БОГ СТОИ ЗАД ТЕБ, ЗА ДА ГО ИЗПЪЛНИ В ЖИВОТА ТИ!

“Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане.” (Марк 11:23)

Тази книга ще ти помогне да се научиш да казваш и да постигаш желанията на сърцето си. Открих, че само Божието Слово може да разкрива желанията на моето сърце.

ИЗПОВЕДТА НЕ Е ПРОСТО ТЕОРИЯ

Принципите, залегнали в тазикнига са изпитани; те са моя опитност, която преживях в критичните моменти на живота.

Спомням си времето, когато след раждането на първата ни дъщеря ние научихме, че е с мозъчно увреждане. Докторът каза, че тя никога няма да бъде нормална. Липсва и рефлекс да суче; нямаше мускулен тонус, но имаше всички останали симптоми на церебрална парализа.

Чрез вяра в Исуса и изповядване на Неговото Слово, тя бе изцелена. Сега е голяма и е съвършено нормална.

Господ Исус я направи такава.

Няма никаква следа от предишното и състояние.

Аз искрено съчувствам на другите момчета и момичета, които се нуждаят от същото изцеление, както и Лиза. Необходимо е телата им да бъдат докоснати от Божията изцелителна сила. Тази изцелителна сила идва, когато ние изповядваме Божието Слово.

Спомням си времето, когато нервната ми система рухна и бях атакуван от чувство за безполезност. Аз загубих усет за посока и инициатива. Бивотът вече нямаше смисъл, нито надежда. При зазоряване аз очаквах нощта. Когато идваше нощ, исках да е ден. Бях нападан от демонични сили и погълнат от ужасяващ страх и мъка. Не заспивах – лежах буден нощ след нощ в душевна мъка, която бе в резултат от присъствието на демонични сили.

Бог ме освободи от това състояние. Той изцяло ме излекува, не беше мигновено, но беше съвършено.

Това стана чрез изповядване на Божието Слово, от което идва победата.

Искрено сърдечно съчувствие ме изгаря за множеството хора, които живеят в душевна мъка. Те също могат да бъдат изцелени! Чрез Словото на Бога аз успях да изпълзя от мрачната дупка на страха.

Моето желание е да ти помогна да се научиш да изповядваш Божието Слово и да го прилагаш в твоя живот.

Преди години си спомням, че имаше период, в който ме заболяха кръстът и краката. Болката продължаваше с месеци, докато аз не можех да направя нищо друго, освен да плача в агония. Налагаше се да ми направят операция. А виждах себе си парализиран и неспособен да ходя. Отново Исус напълно ме излекува, дори без да се стигне до операция.

Аз нямам нищо против хирургията, докторите, лекарствата или нещо друго, което е в помощ на човечеството. Аз само благодаря на Бога, че бях изцелен. Това стана чрез изповядване на Божието Слово, кто Което идва изцелението.

Друга битка имах през март 1974 година. Лежах в болницата на Методистите за операция на сърцето. Благодаря на Бога, че не се наложи да ми я направят. Господ Исус изпълни цялото ми същество с вяра, в резултат на четене и изповядване на Неговото Слово!

Това са отделни случки от моя личен живот, които станаха в период от много години. Не само в моя живот, обаче, можем да видим резултати от действието на Божието Слово.

В продължение на години ние получаваме безброй писма от други хора. Те също свидетелстват, че Божието Слово, изречено от устата на вярващ, носи здраве, живот и победа.

Дори сега, когато пиша тези думи и си спомням преживяното, моето сърце се преизпълва с обич към една ЛИЧНОСТ НА ИМЕ – ИСУС!

“Исус Христос е същият вчера, днес и до века.” (Евреи 13:8)

 

Какъвто бе Исус вчера,

Той е и днес.

Той ще бъде винаги.

Каквото Исус каза вчера,

Той го казва и днес.

Той ще го казва винаги.

Каквото Исус направи вчера,

Той го прави и днес.

Той ще го прави винаги.

Исус дойде на Земята, за да ни разкрие великата любов на Бога – нашият Небесен Баща.

Господ Исус ме избави. Той избави семейството ми от вече споменатите конфликити и от много други. Тойва не стана изведнъж, мигновено, но го направи съвършено.

Тази книга ще ти помогне да промениш обстоятелствата, в които се намираш. Твоите вътрешни конфликти и поражения, могат да станат причина за твоята най-чудна победа.

Много хора получават чудеса веднага след като се молят, мигновено, но повечето хора трябва да проявяват търпение.

Не се обезсърчавай, ако положителните промени настъпват бавно.

Когато откриеш какво Бог иска ти да знаеш, и когато разбереш принципите, представни в тази книга, ти ще спечелиш ВСИЧКИТЕ БИТКИ В ЖИВОТА СИ!

Ти ще знаеш, че Господ Исус е винаги на твое разположение. Няма да имаш нужда вече от някой силен служител на Господа да се моли за теб. Ще знаеш, че ти самия си такъв. Твоят Небесен Отец ще слуша теб!

БОГ ТЕ ОБИЧА!

Накрая нека ти кажа, че написах тази книга, защото ви обичам.

Може и да не ви познавам, но ви обичам.

Обръщам се лично към теб сега и ти казвам, че те обичам.

Моето сърце е с теб, когато страдаш в твоя дух, ум и тяло.

Искрено съчувствие имам към тези, които живеят в разочарование с наранени и разбити от конфликти сърца.

Може би и ти самият носиш непосилния товар на виновност. Аз ти съчувствам и те разбирам. Искам да знаеш, че

ИСУС ТЕ ОБИЧА!

Ако можех само да протегна ръце, толкова надалеч, че да прегърна цялото човечество; да го издигна, за да види и почувства великата Божия любов в Христа Исуса.

Аз знам, че това, което чувствам е състраданието на Исуса в мен. Искам то да достигне и до теб.

Отвори сърцето си за Исуса сега!

Приеми Го в твоя живот, като личен Спасител и Господ.

Довери се на Святия Дух да бъде твой Учител.

Моля те, не се отказвай!

Божието Слово е живо и деятелно – то работи!

Прочети тази книга отново и отново...

Използвай я като наръчник за изповядване.

Изпращам ти я с любов и в Името на Исуса, чието име е над всички имена.

БОЖИИТЕ МИСЛИ ЩЕ СТАНАТ ТВОИ МИСЛИ.

БОЖИИТЕ ДУМИ ЩЕ СТАНАТ ТВОИ ДУМИ.

 

1. МОЩНИЯТ ЗВУК НА ИМЕТО ИСУС

 

Колко е велико времето, в което живеем!

В историята ще бъде записано за нас, че сме били едно от най-непокорните, силни, буйни и шокиращи поколения, които някога са живели по лицето на тази земя.

 

Истината е, че неизброими легиони от демонични сили са сред човечеството в тези последни дни, преди завръщането на Исус.

Ние виждаме младежи, които стигат до всякакъв вид крайности – ходят по улиците като мътна бушуваща река. В цялата страна университети и училища са разтърсвани от бунтове.

След като не намират помощ в традиционната религия и не могат да се справят със злите духовни сили, насочени срещу умовете им, тези млади хора се предават, падат, рухват и много често стигат до самоубиство!

Аз съм проповядвал на техните погребения!

Аз видях пълната действителност от истеричните трагедии, които връхлитат върху скъпоценните деца на нашето съвремие.

Вървял съм с тях по алеите на психиатрични институции.

Възрастното поколение усеща силата на това демонично натоварване.

Алкохолизъм, наркотици, нервни кризи, разводи, душевни заболявания, препълнени болници, затвори, психическа нестабилност – всичко това показва безнадеждността, която обзема човечеството.

Голотията, ругатните, дръзкото незачитане на всяко добро и благородно нещо – всичко това се е издигнало като великан, който иска да ни предизвика.

Мъже и жени, изпълнени с демонични сили, се обричат да разрушат наследството ни – нашето доверие в Бога, на което е основана нашата вяра.

Дяволът би желал да види как нашата основа се разпада. Той би искал да унищожи нашето доверие в Бога.

Имало е моменти, когато сме губили вяра в правителствоото, паричната система, образователните институции, в основните структури, които ни държат обединени като народ.

КЪДЕ Е НАШИЯТ БОГ?

КЪДЕ Е БОГ НА НАРОДИТЕ ПО СВЕТА?

КЪДЕ Е БОГ НА НАШИТЕ ПРАДЕДИ?

КЪДЕ Е МОГЪЩИЯТ СПАСИТЕЛ НА НАШИТЕ ПРАРОДИТЕЛИ?

КЪДЕ Е ИСУС?

Това е традиционното болнаво хленчене: “Дните на чудесата отминаха.”

Религията крещи: “Божественото изцеление не е за днес.”

Християнщината, удобно разположена зад изрисувани прозорци, ни уверява, че демоничните сили не са реалност, а само измислица на нашето въображение.

Ние, които вярваме в Господа Исуса Христа, смело заявяваме пред Бога,

Бащата на нашия Господ Исус Христос;

Исус Христос, нашият Господ и Спасител;

Великолепният Святи Дух;

Голямото множество свидетели;

Могъщите Божии ангели;

Началствата и властите;

Управителите на тъмнината на този свят;

Духовните сили на нечестието в небесните места;

Всички демонични сили на земята, че

ДЕНЯТ НА ЧУДЕСАТА НЕ Е ОТМИНАЛ !!

Божественото изцеление на духа, ума и тялото е достъпно за всеки!

Ние не сме невежи! Ние разпознаваме времената, в които живеем и знаем, че демоничните сили са реалност.

Нима Бог е забравил да бъде добър, милостив, любезен, снизходителен, благосклонен?

Исус изоставил ли ни е? Не! Хиляди пъти, НЕ!

Могъщият, Който върши чудеса,

Състрадателният Исус,

Изкупителят на цялото човечество,

Се прояви с могъщо изливане на Святия Дух.

Въпреки, че непокорните рикаят, Исус върви сред нас. Неговата велика сила и чудна любов не могат да бъдат скрити.

Вън от дълбочините на мрака, от непросветените маси от изгубени хора, започна да се чува ИМЕ – първо от устните на един, после на втори, на двеста, след това на хиляди... Името на Исус. Те Го видяха и опитаха Неговата любов и преобразуваща мощ и сила.

ИСУС, ИСУС, ИСУС !

Какви думи! Чрез КРЪВТА на ИСУС, която бе пролята на Голгота, демоничната сила е разрушена. Поробените (угнетените) са освободени в Името на Исус.

Днес много от бившите непокорни младежи вървят и следват Исус. Бившите бунтари сега са в редовете на тези, които следват Исуса. Много хора, които в миналото са стигали до отчаяние вследствие на разводи, душевни терзания и безиходица, са били изцелени в дух, душа и тяло. Сега те са на огневата линия, първи разнасяйки посланието за надежда.

Църквите от всички деноминации и хора от всяко общество са познали Божието присъствие. Исус кръщава хората със Своя Свят Дух и ги пробужда, съживява за Духовна мощ. Той е направил това достъпно за всички.

Бог няма да свърши работата вместо нас, която ние трябва да направим. Той ни е дал могъщи оръжия:

СВЯТИЯТ ДУХ

КРЪВТА НА ИСУС

БОЖИЕТО СЛОВО.

Божието намерение за нас е да заемем местата си като Негови синове и дъщери. Да имаме духовен растеж.

В могъщото име на Исус, Бог ни е дал сила да изгоним неприятеля, да поразим дявола, да вземем надмощие и да се изправим.

Вярващите в Исус са резултат от изливането на Святия Дух на земята. Исус каза в Марк 16:17-18, че тези знамения ще придружават ПОВЯРВАЛИТЕ;

В МОЕ ИМЕ

Бесове ще изгонват;

Нови езици ще говорят,

Змии ще хващат (изпъждат демоничните сили),

И ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди;

На болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват.

Тези вярващи са свалили религиозните си маски. Те са избрали да бъдат истински.

Те хвалят Бога с високо издигнати ръце и напълно са се предали НЕМУ. Същите са във възторт от свръхестественото, осланят се на Библията и нейните изкупителни спасителн истини.

ТЕ СА ЗАГРИЖЕНИ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Ти ще откриеш такива вярващи почти във всяка една църква. Те може би се наричат православни, католици, методисти, петдесятни, лутерани и много други. Те събрани заедно са като могъща река и чрез тях Бог носи изцеление на народите. Благодаря на Бога, че Той ни е направил да сме извор на жива вода.

“А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и извика, казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие.

Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието.” (Йоан 7:37,38)

Ние като индивидуалности сме несъвършени. Допускаме грешки, но се променяме. Исус се изобразява в нас! (Галатяни 4:19)

Ние отиваме бързо към края на последните времена. Скоро ще излезем вън от времето и ще преминем във вечността.

Бог е поставил в църквата някои да са апостоли, пророци, евангелизатори, пастори и учители, за да доведат Неговите хора до законното им право на власт.

Той ни учи как да разгромим неприятеля в личния си живот. През последните години Божиите служители обучават и подготвят вярващите с голяма преданост и вярност.

Поради тяхната всеотдайност към служението и поради силното желание да се научат прозвуча ИМЕТО ИСУС!

Звуците от разпра, мъка, душевна болка, обърканост, зло и всички видове насилие, които преобладаваха в житейската действителност и ние постоянно ги чувахме в нашите уши, отстъпиха пред новия звук.

Този на ИМЕТО НА ИСУС!

“А без вяра е невъзможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които Го търсят” (Евреи 11:6)

НИЕ ИМАМЕ ВЯРА!

“... според делата на вярата, които Бог е на всеки разпределил. “ (Римл. 12:3)

“Като гледаме на Исуса, наинателя и усъвършителя на вярата ни... “ (Евреи 12:2)

“И тъй вярването е от слушане, а слушането от Христовото Слово” (Римл. 10:17)

Ние знаем, че без вяра не може да угодим Богу.

Ние знаем, че Бог е дал на всеки от нас мярата на вяра, разпределил е вярата за всички нас.

Ние знаем, че Исус е начинателят и усъвършителят на нашата вяра.

Ние знаем, че вярата ни ще расте, когато слушаме Божието Слово.

“И на основание на вяра в името Му, Неговот име укрепи тогова, когото гледате и познавате, да! Тая вяра, която е чрез Него, му даде пред всички вас това съвършено здраве.” (Деян. 3:16)

Когато отделим време, за да слушаме Божието Слово, това Слово ще доведе до постоянен растеж от вяра в нас.

Ще имаме вяра в това Име и мнго скоро ще започнем да виждаме така, както и те видяха (Деян. 3:16). Ще имаме съвършено здраве в нашите тела.

Обикновено ние говорим това, което препълва сърцата ни. Исус каза, че добрият човек от доброто си съкровище (сърцето) изважда добри неща (Мат. 12:34,35).

Ние се учим, слушайки Божието Слово да го вложим, скътаме в сърцето си. Ние говорим това Слово от сърце, вместо това, което виждаме и чуваме. Божието Слово, което е положено в сърцата ни и изречено с устните ни, ще премести планини в живота ни.

Вече няма да страдаме, а за заемем своето място в Христовото тяло, като опитни войници. Стоим уверени, сигурни, дръзновени, смели и неотстъпващи пред лицето на демоничната сила.

Ние не само че не отстъпваме пред атаките на сатана, който атакува нашите дух, душа и тяло, но напротив – нападаме, избавяме и спасяваме тези около нас, които са поразени от врага. Ние правим това в

ИМЕТО НА ИСУС !

Нека навсякъде да говорим и изповядваме Божиите обещания. Нека да се чуе ИМЕТО МУ.

ИМЕТО НА ИСУС !

Колко обновяващ звук е това!

Ние знаем, че няма да се издигнем по-високо, нито ще паднем по-ниско от това, което изповядваме.

“... и Бог го превъзвиши и Му подари името, което е над всяко друго име; така, щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества,

и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.” (Фил. 2:9-11).

Името на Исус е над всяко друго име! Когато нашите думи са от Неговото Слово, всяка вражеска сила около нас трябва да ни се подчини в Негово Име. Исус ни е дал власт (право) да си служим с това име.

Тази книга е написана с цел да ви помогне в това.

Спри да говориш със страх.

Спри да говори като депресиран.

Спри да говориш като болен и поразен.

Вземи решение да имаш живот, пълен с Божиите благословения; преизпълнен с Неговата радост и с Неговия мир.

Нека ИМЕТО НА ИСУС да бъде на ТВОИТЕ УСТНИ.

 

 

 

2. ИСТОРИЯТА НА ЕДИН ХРИСТИЯНИН

 

 

Имаше един християнин. Той често говореше, че не може и съмнението в него растеше като великан, все надмощие над него и го покори.

Той постоянно разказваше за допуснатите неуспехи и неуспехът стана негова съдба.

Непрекъснато говореше за болести, докато и сам той се разболя. Изповедат, която бе на устните му, бе за слабостите и така той стана слаб. Казваше на всички свои приятели и на членовете на семейството си, че дълговете никога няма да бъдат платени, че никога няма да има достатъчно пари, за да ги изплати. Така дойде и бедността и заживя с него.

Той непрекъснато показваше страх от миналото, настоящето и бъдещето си – така го сграбчи и страхът.

Говореше, че има несполучлив брак и че децата му ще се провалят  така нещата в семейството му ставаха все по-лоши. Християнинът лекомислено разпръсваше думите си навсякъде и те като тровни семена покълнаха и израснаха около него. Да го чуеш как говори – звучеше толкова лошо. Той си мислеше, че Бог постъпва зле с него.

Не разбираше, че САМ ТОЙ е за обвинение.

Християнинът не знаеше, че той, както и Бог, създаваше неща с думите си. Никога не му дойде на ум, че човекът е единственото създание на Бога, което може с думи да изразява мислите и въображенията си, като по този начин може да създава точно така, както и Творецът ни прави.

Един ден християнинът откри истината, за която се разказва в тази книга. Каква е тази истина?

“Смърт и живот има в силата на езика, и ония, които го обичат, ще ядат плодовете му.” (Пр. 18:21)

“Ти си се впримчил в думите на устата си, хванат си с думите на устата си.” (Пр. 6:2)

Истина ви казвам, който рече на таз планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стана.” (Марк 11:23)

Този християнин беше удивен, когато откри този духовен закон.

Разбра, че човек твори чрез това, което говори постоянно. Законът, който откри, бе, че думите работят за добро или за зло.

Той знаеше, че работеха за зло и целият му досегашен живот доказваше това. Разбра, че трябва да промени думите си. Ако трябва да се промени живота му, то и думите му трябва да се променят.

КАКВО НАПРАВИ ТОЗИ ХРИСТИЯНИН ?

Започна да чете Библията и прозря великите спасителни истини, които са написани там.

Започна да разбира причините и ползата от смъртта, погребението и възкресението на Исуса. Започна да вижда себе си така, както Бог го вижда.

ГОСПОД БОГ, гледайки на него, казва:

Ти си мое дете. Ти си новороден от непоквареното семе на Божието Слово.

Ти си  ново създание.

Ти си освободен от силата на тъмнината и си преминал в Моето царство.

Ти си изкупен от проклятието на закона.

Ти си благословен.

Ти си изцелен чрез Моите рани.

Ти си силен в Господа.

Ти си повече от победител.

Ти си светлината на света.

Ти си солта на земята.

Ти имаш Божията праведност чрез Исус.

По-велик е Този, Който е в теб, от онзи, който е в света.

Ти си получил силата на Святия Дух.

Ти имаш сила да полагаш ръце на болни и те да оздравяват.

Ти имаш сила да изгонваш демони в Името на Исуса.

Ти имаш власт над цялата сила на врага.

Ти можеш всичко чрез Онзи, Който те подкрепя” (Фил. 4:13)

Делата, които върша Аз, и ти ще вършиш, и по-велики от тях ще вършиш.” (Йоан 14:12)

Ти си Моя посланик на Земята, за да кажеш на всяко човешко същество Добрата вест.

“Аз Съм с теб и никога няма да те изоставя, нито да се откажа от теб.”

ТОЗИ ХРИСТИЯНИН ЧУДНО СЕ ПРОМЕНИ !

 

Той незабавно започна да говори това, което Бог е казал за него. Думите му се промениха. Дръзновено изповядваше пред Бога и пред хората какво е казал за него Бог в Словото Си. Заявяваше го също така и в лицето на демоните, обстоятелствата, неприятностите, страха и съмненията.

ТОЙ ПОСТОЯННО КАЗВАШЕ :

Аз съм Божие дете, защото съм роден от непоквареното семе на Божието Слово.

Аз съм ново създание.

Аз съм освободен от силата на тъмнината и преминах в царството на Бога.

Аз съм изкупен от проклятието на закона.

Аз съм благословен.

Чрез раните на Исуса съм изцелен.

Аз съм силен в Господа.

Аз съм повече от победител.

Аз съм солта на земята.

Аз съм Божията праведност в Христа Исуса.

Най-великият е в мен.

Аз приех силата на Святия Дух.

Аз имам сила да полагам ръце на болни и да ги видя изцелени.

Аз имам сила да гоня демони в Името на Исус.

Аз имам власт над цялата сила на врага.

За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме укрепява.

Аз съм пратеникът на Исус Христос, за да кажа Добрата вест!

Аз знам, че Бог никога няма да ме напусне или изостави.

Първият път християнинът направи тази изповедмного тихичко и боязливо.

По-късно започна да вярва в сърцето си това, което казваше с устата си. Докато неговата изповед стана дръзновена и авторитетна.

Неговите приятели помислиха, че си е загубил ума. Те дори се възмущаваха от това, че той не казва истината, защото нещата изглеждаха непроменени.

Те не можеха да видят доказателство на неговата изповед.

Християнинът ЗНАЕШЕ, че притежава Божията вечна, чудодейна сила в думите си.

Той знаеше, съгласно Евреи 4:12, че Божието Слово е живо и деятелно! Той знае, че Божието Слово, изречено с уста, ще доведе до промените, от които толкова неотложно се нуждае. Вярваше със сърцето си в Божието Слово и постоянно го изповядваше с устата си.

“Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и ще имаш добър успех.” (Ис. Нав. 1:8)

Това, което е казал Бог на ИСус Навиев, стана реалност в живота на този християнин.

Бог каза на Исус Навиев: “СЛОВОТО ДА СЕ НЕ ОТДЕЛЯ ОТ УСТАТА ТИ”.

 

“Но що казва тя? Казва, че “думата е близо при теб, в устата ти и в сърцето ти”, сиреч думата на вярата, която проповядваме. (Римл. 10:8)

 

Апостол Павел ни разяснява в Посланието си към Римляните, че Божието Слово е много близо до нас – в нашите уста и в нашите сърца.

 

Спомни си думите на Исус в Евангелието от Марк 11:23 “Който КАЖЕ на тая планина ......, но повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще му стане.”

СЕГА ВЕЧЕ НЕЩАТА СА ЧУДНО ПРОМЕНЕНИ !

 

Това не се случи за една нощ, но християнинът продължаваше упорито да прави своята изповед.

Дяволът всячески искаше да отнеме тези думи от устата му, но той бе настойчив и упорит.

Знаейки, че Бог не може да лъже, християнинът се реши да вземе участие във всички благословения от Бога.

Минаха дни, седмици и месеци.

В началото нещата останаха непроменени, но с времето започнаха да се променят.

Божието Слово започна да покълва и да дава плод.

 

ЕДИН ДЕН ХРИСТИЯНИНЪТ РАЗБРА, че

 

Имаше увереност вместо съмнение!

Имаше успех вместо провал !

Имаше здраве вместо болест !

Имаше сила вместо слабост !

Имаше вяра вместо страх !

Имаше победа вместо депресия !

Имаше радост и щастие вместо отчаяние !

Този християнин стана верен, силен, смел, юначен войник на Господа Исуса Христа.

Духовният закон на ЖИВОТА В ИСУСА ХРИСТА го освободи от закона на греха и смъртта.

Християнинът прие истините от Божието Слово, повярва ги в сърцето си, изповядваше ги с устата си и, по примера на Бог, сътвори желанията на сърцето си.

 

 

3. СЕДЕМ НЕЩА ИМАМЕ В ХРИСТА

 

Нека никога не се отдалечим от простотата, която е в Христос!

Но боя се, да не би както змията измами Ева с хитростта си, да се изврати умът ви и да отпадне от простотата и чистотата, която дължим на Христа.”( 2 Кор.:11:3)

Със сигурност израстваме в нашия живот в Господа.

С натрупаната опитност и духовен растеж ставаме все по-обикновени в Исус. Печелим души за Исус. Ние можем да станем толкова зрели, че да полагаме ръце върху болните и те да оздравяват. Ние можем да се развием до толкова, че даровете на Святия Дух да изобилстват в живота ни.

Бог не ни е казал да стоим в тъмнина, а да излезем от нея.

“А ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бог, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари.” ( 1 Кор. 2:12)

Духът на света винаги величае себе си.

Дай ми, дай ми, дай ми, и да придобивам, да получавам, да печеля, независмо как и кого ще премажа, смачкам, стъпча, завлека или ограбя. Ще правя това, което ми е изгодно. Аз ще успея да се наложа. Без да ме е грижа кого ще накърня или погубя.”

Моето “Аз” ще бъде над всичко, ще стана известен и дори много популярен. Боже опази! Боже спаси! Боже, моля те помогни ни, да не бъде!

Възможно е да си член на религиозно общество и да служиш на личния си интерес, да имаш такова държание.

Може да си новороден и кръстен със Святия Дух, и въпреки това духът на света да се проявява в теб.

Нека нокаутираме личното “Аз”!

В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници изпреварвайте да си отдавате един на друг почит – Римл. 12:10.

Нека търсим Бога, за да имаме в себе си дух да почитаме останалите повече от себе си.

Библията казва, че не сме получили духа на света, а сме приели духа на Бога!

А ние получихме не духа на света, но духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволи да ни подари.” 1 Кор. 2:12

Апостол Павел ни посочва четири важни истини в този стих.

  1. Не не приехме духа на света.
  2. Ние приехме духа, който е от Бога
  3. Ние приехме Святия Дух, за да познаем това от опит.
  4. Бог ни е подарил благословението.

Много добродетелни християни отричат действието на Святия Дух.

Най-често това е в резултат от липсата на вяра за:

Изцеление

Освобождение от демонични сили

Да използват чудното име на Исус

Да получат благословенията, които Бог е подарил.

 

Да благодаря на Бог, че само чрез Святия Дух, ние можем да ЗНАЕМ това.

Неговият Дух ще ни заведе отвъд вярването. Ще ни отведе в ПОЗНАНИЕТО.

Аз бях новороден, бях добър християнин, дори станах баптистки служител и проповядвах в продължение на 19 години, но едва след като Господ Исус Христос ме кръсти със Святия си Дух, наистина запознах да разбирам какво ми беше подарил Отец.

Господ Исус Христос непрекъснато ни се разкрива.

Аз също продължавам да го преоткривам.

Апостол Павел около 4 години преди смъртта си в посланието към Филипяните ни показва съвършен пример за подражание.

“Но това, което беше за мене придобивка, като загуба го счетох за Христа. А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия.

И да се намеря в Него без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога, за да позная него, силата на неговото възкресение и общението в неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му” (Фил. 3:7-10)

Бог да ми даде да познавам Исус и силата на Неговото възкресение.

АЗ ИСКАМ ДА ПОЗНАВАМ ИСУС !

Искам да Го познавам добре, това е моето съкровено желание.

“В когото са скрити всички съкровища на премъдростта и на знанието” (Кол. 3:2)

Тези съкровища – това са благословенията, скрити в Него.

АЗ ИСКАМ ТИ ДА ЗНАЕШ, ЧЕ ИМАШ МНОГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ В ХРИСТА ИСУСА !

 

В четвъртата книга на Царете Библията ни открива една забележителна история. Разказва се за чудото, което Бог направи чрез четирима прокажени мъже. Те седяха вън от портите на град Самария.

По това време сирийския цар Венадат, с цялата си многохилядна войска държеше града в обсада.

Това продължи толква дълго, че всичко живо в окупирания град умираше от глад. Хората стигнаха до там, че започнаха да ядат собствените си деца.

Никаква храна, никаква надежда, нищо – само смъртта витаеше наоколо. Сирийските войници, разположени на стан около града, имаха в изобилие припаси от храна, оръжие, сребро и злато.

“А във входа на портата имаше четирима прокажени и рекоха си един на друг: Защо да седим тук докле умрем?...

И така, на мръкване станаха, за да отидат към сирийския стан. А като стигнаха до края на сирийския стан, ето нямаше никой там

Защото Господ беше направил да се чуе в стана на сирийците тропот от колесници и тропот от голяма войска; и те бяха си рекли един на друг: Ето, израилевия цар е наел против нас хетейските царе и египетските царе, за да дойдат върху нас.

Затова бяха станали и побягнали в полусветлината, като оставиха.... целия стан, както си беше и бяха побягнали за живота си.

И когато тия прокажени стигнаха до края на стана, влязоха в един шатър, та ядоха и пиха и взеха от там сребро, злато и дрехи.

Тогава рекоха помежду си: Ние не правим добре, тоя ден е ден на добри вести, а ние мълчим. Нека прочие отидем да известим това на царския дом.” (4 Царе 7:3-9)

“Тогава людете излязоха, та разграбиха стана на сирийците. Така една сета чисто брашно се продаваше за един сикъл, а две сети ечемик за един сикъл, според Господното Слово.” (4 Царе 7:16)

Забелязахте ли първото нещо, което направиха прокажените?

ТЕ КАЗАХА един на друг: “Защо да седим тук докле умрем?”

Второто нещо, което направиха, бе че се раздвижиха.

ТЕ СТАНАХА. Когато започнаха да действат, Бог направи нещо за тях.

Третото нещо бе, че прокажените тръгнаха към врага. Бог направи да се чуе в стана на сирийската армия тропот на колесници. Многобройната армия побягна в ужас, изоставяйки всичкия си арсенал.

Сега аз искам да ти кажа следното:

Говори това, което Божието Слово казва.

Стани!

Върви целенасочено срещу онези, които застават против теб.

Дяволът в ужас ще бяга от теб!

Докато прокажените бяха в стана и се угощаваха преизобилно, много от хората в града умираха от глад.

Забележи, че прокажените

Си рекоха един на друг и

Станаха, за да отидат към врага!

В града хората умираха от глад. Те бяха загубили всяка надежда. Имаше достатъчно храна за всички, но те не ЗНАЕХА това.

Подобно на тази история, много от нас напуснаха града. Ние отидохме срещу врага. Ние, които сме от домочадието на Царя, можем да провъзгласим, че ГЛАДЪТ СВЪРШИ ! Да, това е всеобщ призив на човечност в Исуса Христа !

О, вие, които сте жадни, дойдете всички при водите; и вие, които нямате пари, дойдете и купете, та яжте; Да! Дойдете, купете вино и мляко без пари, без плата! “ (Исая 55:1)

Благодаря на Бога, че излива Духа Си на всяка твар. Живата вода е за всички и то без марка.

Ти може би си изправен лице в лице със смъртната присъда на някоя ужасна болест. Може да си в голямо разочарование.

Тази книга е написана точно за теб.

Стани, изправи се духом.

Използвай Божието Слово за оръжие.

Божият Дух ще потвърди Словото.

Това всичко ще бъде в линия, според Господното Слово.

Знаеш ли какво виждам аз ?

Аз виждам Божиите хора, застанали зад деноминационните стени от религиозни доктрини, стени от традиции и невежество по отношение на Словото на Бога; в незнание за това, което Той вече им е дарил.

Аз съм един от онези, които говорят на езици чрез Духа, презрян прокажен, който идва да ти каже:

“Гладът свърши, ела купи вино и мляко без пари и без плата”. Исус заплати цената и тя не беше никак малка. Той заплати за всичко, от което се нуждаем тук на Земята. Той заплати включително за вечния ни живот с Него.

Ти може би вече си член на Царското семейство, а може би никога до сега не си чул вестта за спасение чрез вяра в Исус Христос и покаяние от греховете. За Бога това не е пречка. Той те обича и в двата случая и иска да имаш дял от благословенията, които Той ти е приготвил.

Навярно ти си един от тези хора, които са в окупирания град и никога не си се радвал на благословенията, които са определени за теб и ти принадлежат.

Ти навярно умираш от глад и не знаеш, че благословенията са твои!

Ако си приел Исус Христос за личен Спасител и Господ в твоя живот, ти си вече част от Царското семейство

1.  НИЕ  СМЕ  СПАСЕНИ

 

Първото нещо, които имаме в Христа, е спасението. Искам смело да кажеш:

Аз съм спасен.”

Ще си помислиш може би:

“Аз знам, че съм спасен, защо трябва да го казвам отново?”

Много хора знаят, че са спасени, но ако утре се спънат и си ударят крака и кажат нещо грозно, изругаят, веднага започват да си мислят следното:

“Сега вече не ще посмея да кажа, че съм спасен”

Има стабилност и увереност, които всяко дете на Бога трябва да притежава. Ти можеш да кажеш без да се съмняваш: “Аз знам, че съм спасен.”

Не обезценявай Божието Слово, като излизаш напред всеки път, когато призовават за спасение чрез вяра в Исуса Христа.

“Но що казва тя? Казва, че “думата е близо при теб, в устата ти и в сърцето ти, сиреч думата на вярата, кото проповядваме.”

Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Защото писанието казва: Никой, който вярва в Него, не ше се посрами.” (Римл. 10:8-11)

Сега, ти кажи това:

Аз изповядвам с устата си, че Исус е мой Господ. Вярвам със сърцето си, че Бог Го възкреси от мъртвите.

Следователно, аз съм спасен.

АЗ  СЪМ  СПАСЕН !

Бог ли обеща това ?

ДА,  БОГ КАЗА ТОВА !

Ти не каза нищо, което сам си си измислил, или нещо, което е въз основа на твоите собствени чувства. Ти каза това, което сам Бог е казал.

Когато повярваш със сърцето си, че Бог е възкресил Исус от мъртвите и вярваш, че Той е твой Господ, тогава според написаното в Библията имаш право да заявиш:

“Аз съм спасен ! “

“А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име.” (Йоан 1:12)

Ти приел ли си Исус за свой Господ? Ако изповяедваш, че си Го приел, то този стих се отнася за ТЕБ. Бог ти е дал властта и правото да бъдеш син на Бога.

Ти си дете на Бога.

Разбери това, ако някой оспорва правото ти да кажеш, че си дете на Бога, незабавно си припомни това:

Според написаното в Римляни 10:8-11

Аз изповядвам с устата си, че:

Исус е мой Господ.

Аз вярвам в сърцето си, че Бог

Го възкреси от мъртвите.

Следователно, аз съм спасен.

Според написаното в Йоан 1:12,

Аз приех Исуса и затова

Съм дете на Бога.

От това следва, че можеш смело да заявиш и да знаеш, че Бог ти е дал авторитета и правото да бъдеш обявен за Негов син или дъщеря.

“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вече живот.

Понеже Бог не е пратил Сина на света да съде света, но за да бъде светът спасен чрез Него.” (Йоан 3:16,17)

Бог иска ти да знаеш, че си спасен. Той иска ние да знаем, че сме Негови деца.

“Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.” (Йоан 5:24)

Някои от вас чакат да умрат, за да видят дали са “издържали изпита”. Аз искам да ти кажа, че

ТИ  ВЕЧЕ  ГО  ИЗДЪРЖА !

Ти вече премина от смърт в живот !

Ти изповяда с устата си, че Исус е Господ.

Ти вярваш със сърцето си, че Бог Го възкреси от мъртвите.

Бог ти даде сила, за да станеш Негово дете.

Ти премина от смърт към живот.

ТИ  ИМАШ  ВЕЧЕН  ЖИВОТ !

Благодаря на Бога !  Аз искам ти да кажеш:

Аз знам, че съм спасен.

Аз приех Исус като мой Господ и Спасител.

Аз изповядвам, че съм спасен.

Това е, което ние имаме в ХРИСТА;

Правото да ЗНАЕМ, че сме спасен.

Правото да ЗНАЕМ, че имаме вечен живот.

2. НИЕ СМЕ НОВОРОДЕНИ

 

Второто нещо, което имаме в Христа е преживяването да бъдем отново родени. Аз искам ти да кажеш:

АЗ СЪМ НОВОРОДЕН.

В третата глава от Евангелието на Йоан пише как Исус говореше на един от най-религиозните мъже по онова време, Никодим, който беше много набожен фарисей.Той дойде при Исуса през нощта. Всичко, което знаеше и бе получил от религията, не го задоволяваше и никога нямаше да го удовлетвори.

Ти можеш да си участник във всякакъв вид религия и пак като умреш да отидеш в ада, защото не си роден отново, не си новороден!

Ти също трябва да бъдеш новороден! Твоят дух трябва да има новорождение.

“Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре (изново), не може да види Божието царство.

Никодим Му каза: Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?

Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.

Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.” (Йоан 3:3-6)

Благодаря на Бога, че когато приемем Исуса,

НИЕ  СМЕ  НОВОРОДЕНИ.

“А на ония, които го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име. Които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.” (Йоан 1: 12,13)

Ти си роден от Бога! Когато приемеш Исус Христос за свой Господ, ти преживяваш новорождение в духа си.

“Тъй като се възродихте, не от тленно семе, а от нетленно чрез Божието Слово, което живее и трае до века.” (1 Петр. 1:23)

Новорождението в духа е както нормалното раждане на живо същество. Ние знаем, че не може да се даде живот на човек, ако няма семе. От това семе в тялото на жена ние самите сме родени.

Духовното новорождение е възможно, само ако в твоя дух се посее семе. Това семе е Словото на Бога.

Ние трябва да посеем Неговото Слово в сърцата си. Тогава животът ни ще бъде осмислен и ще има добри плодове. Семето на Божието Слово в нас е непокварено, неразрушимо и живее вечно.

Божието Слово е семе, което служи във всяка област от нашия живот. Ние трябва да го посеем вътре в нас, в сърцата си.

Някога, някой човек е дошъл и е посял семе в теб и в мен. Това беше благовестието.

“Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, освен, ако сте напразно повярвали. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за грежовете ни, според писанията; че бе погребан, че беше възкресене на третия ден според писанията.” (1 Кор. 15:1-4)

Благовестието се състои от три факта:

1. Исус умря за нашите грехове.

2. Той беше погребан

3. Той възкрсна.

Някой ни е благовествал.

Ние му повярвахме и обединихме нашата вяра с Божието Слово, което е непокварено семе и попаднало вътре в нас, то ни дава новорождението.

След като приех Исус, аз не се промених външно, но отвътре аз бях ново създание.

Виждаш ли, аз се родих отново!

Аз получих нов вид ЖИВОТ в себе си и знаех, че съм се новородил.

Загубих желание да общувам с тези, които не бяха спасени. Настъпи промяна в мен.

Направи тази изповед сега:

Аз съм спасен.

Аз съм новороден.

Повтори смело:

Аз съм спасен.

Аз съм новороден.

Не губи увереност. Може да се случи да се препънеш в живота и да се озовеш в предишния си начин ан живот, но не отстъпвай от своето свидетелство.

Кажи смело: “Благодаря ти, Боже, аз знам, че съм спасен! Аз знам, че съм новороден. Чувствам се жалък в този грях. Татко, прости ми!

Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.” (1 Йоан 1:9)

Аз Ти благодаря, Господи, че ме изчисти съвършено!

“Вие сте виделината на света. Град, построен на хълм, не може да се укрие.” (Мат. 5:14)

Когато Бог ни спаси, Той поставя светлина вътре в нас.

Искам да кажеш:

 

АЗ  СЪМ   ВИДЕЛИНАТА  НА  ТОЗИ  СВЯТ !

 

Точно това казва Бог за теб и за мен. Той постави светлина вътре в нас. Исус живее ли в теб? Той е Светлината на свта. Той ще се проявява чрез теб.

Някои хора си мислят, че са като светлина, която ту изгасва, ту светва. Те смятат, че ту се включват, ту се изключват. Исус обаче не светва и изгасва, не се променя. Той винаги свети с постоянна сила и мощ.

Много хора преуморяват себе си. Те мислят, че тичат от царство в царство. В един момент си мислят, че са в царството на светлината, а в следващия момент са в царството на тъмнината.

Ние трябва да вземем твърдото решение, а именно да вярваме на Божието Слово. Когато приемем Исус като наш Господ и Спасител, трябва да сме убедени, че Неговата светлина стои в нас и не ни напуска никога.

Тогава ние действително сме в ЦАРСТВОТО  НА  СВЕТЛИНАТА. Светлината на светлините е в нас, пребъдва, обитава в нас. Тази светлина никога няма да угасне и да ни напусне.

В началото бе Словото и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

То в началото беше у Бога.

Всичко това чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината не я схвана. (Йоан 1:1-5)

/В превода “Living Bible” (Жива Библия) думата “Слово” е заменена с името на Христос/

 

 

  1. НИЕ  СМЕ  НОВИ  СЪЗДАНИЯ

Третото нещо, което имаме в Христа, е обновения ум. Искам да кажеш: “ АЗ  СЪМ  НОВО  СЪЗДАНИЕ  В  ХРИСТА  ИСУСА”.

Библията казва, че ние сме спасени, че сме новородени и че сме нови създания.

Вътре в теб, след приемането на Исус, започва да се образува твоето ново същество. “За туй, ако някой е в Христа, той е ново създание, старото премина; ето (всичко) стана ново.” (2 Кор. 5:17)

Знаеш ли, че като ново създание, не само че миналото ти е простено, но също така то и не съществува вече?

Държал ли си новородено бебе в ръце, радвайки му се, като мислиш: “Колко прекрасно! Нов живот, ново начало, ново създание!” Новороденото дете няма минало.

Точно така и новородения човек, новото създание в теб няма минало! Независимо от това, което си преживял, каквото и да е то: разводи, убийство, хомосексуалност, или какъвто и да е било грях,

ТВОЕТО  МИНАЛО  НЕ  СЪЩЕСТВУВА !

Ти си новородено бебе. Ти си ново създание. Старото премина, ето всичко стана ново.

ТИ  СИ  НОВО  СЪЗДАНИЕ  !

“Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.

Който вярва в Него не е осъден, който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син”. (Йоан 3:17,18)

Това ново създание, което живее в теб, има живот в Бога – вечен живот. От момента, в който вземеш решението да вярваш в Господа Исуса Христа, ти вече не си под осъждение.

“Аз, Аз Съм, Който изтривам твоите престъпления, заради Себе Си, И няма да Си спомня за греховете ти.” (Ис. 43:25)

Изличих като гъста мъгла престъпленията ти, И като облак греховете ти. (Ис. 44:22)

Бог ни уверява:

“Аз няма да си спомням за греховете ти! “

Какво е грях? Това са непрвилни постъпки, дела и думи, които са извършени в противоречие на установения вече закон. Подобни постъпки се зачитат за грях, дори когато човек ги допуска, поради непознаване на закона.

Бог заявява, че заличава престъпленията ни. Престъпленията са неправилни постъпки, които са извършени в явно непокорство пред закона, който е добре познат от човека.

С какво пророк Исая сравнява греховете и престъпленията?

Греховете са като облак.

Престъпленията са като гъста мъгла.

От тези сравнения разбираме, че престъпленията са по-тежки от греховете. Благодаря на Бога, че Той не само изличи миналото ни, но също така е превидил изходен път, ако извършим престъпления, след като сме познали Исус като Спасител.

“Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.” (Йоан 1:9)

Ако вярващ в Христа Исуса човек извърши грехове, след което се покае и изповяда греховете си пред Бога, да е сигурен в това, че той и живота му са напълно изчистени от тях.

Ако ти си допъснал грях и съжаляваш за това в сърцето си, не изпадай в депресия. Трябва да си щастлив, защото разкаянието, което чувстваш, е сигурен знак, че ти си ново създание в Исус Христос.

Направи сега тази изповед:

Аз съм ново създание в Христа Исуса.

Не съм вече под осъждение.

Бог не Си спомня греховете ми.

Всички мои грехове са напълно заличени.

Аз съм ново създание – без минало.

Ако допусна грях, незабавно ще го изповядам пред Бога.

Аз веднага ще бъда очистен от всяка неправда.

Благодаря на Бога, че съм ново създание!

Благодаря на Бога, че имам вечен живот!

Благодаря на Бога, че никога няма да умра!

  1. НИЕ  СМЕ  ОСВОБОДЕНИ

 

Четвъртото нещо, което имаме в Христа, е освобождението. Искам да кажеш: “АЗ СЪМ  СВОБОДЕН !”

“Като благодарите на Отца, Който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината;

Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.” (Колосяни 1:12,13)

НИЕ  СМЕ  СПАСЕНИ.

НИЕ  СМЕ  РОДЕНИ ОТНОВО.

НИЕ  СМЕ  НОВИ  СЪЗДАНИЯ.

НИЕ  СМЕ  ОСВОБОДЕНИ.

От какво сме освободени? Ние сме освободени от силата и властта на тъмнината. Някои от вас може би се борят със старите си навици. Навярно ти полагаш големи усилия, за да промениш предишния си начин на живот. Може би не знаеш, че имаш сила В СЕБЕ СИ, за да превъзмогнеш тези препятствия. Аз искам да знаеш, че си освободен чрез Господа Исуса Христа !

Ти трябва да се опълчиш гневно срещу дявола и да кажеш:

“Дяволе, заповядвам ти в Името на Исуса, не се докосвай, махни ръцете си от мен!

АЗ  СЪМ  СВОБОДЕН ! “

“Бях мъртъв и ето живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.” (Откр. 1:18)

Смело кажи на дявола: “Исус държи ключовете на ада и смъртта. Никакъв дявол не може да отнеме живота ми. Никой демон не може да ми напакости или пък да открадне дори и един ден от живота ми! “

Бог продължава да бъде Бог. Той те е освободил вече.

Не продължавай да търпиш тези депресиращи мисли, които се връщат отново и отново в ума ти. Не се примирявай да живееш в тези душевни борби.

ИЗПРАВИ  СЕ ! Разгневи се на дявола и смело заяви своето освобождение.

Ти няма да бъдеш тепърва освободен. Ти вече си освободен.

Ти вървиш в царството на светлината. Ти си преминал в царството на Исус.

“Тъй както някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чада на светлината” (Ефесяни 5:8)

Делата ти да бъдат като на човек, който е в светлината. Обяви освобождението си! Ти го имаш!

Направи тази изповед:

Аз съм освободен от силата на тъмнината.

Аз съм в царството на светлината.

  1. НИЕ  СМЕ  ИЗКУПЕНИ

Петото нещо, което имаме в Христа, е изкуплението.

Искам да кажеш: “Аз съм изкупен”

“Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: “Проклет всеки, който виси на дърво;”

така щото благословението, дадено на Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра” (Галатяни 3:13,14)

Бог ни дава ясно да разберем, че изкуплението се основава на нашия отзив към изискванията, които Той има към нас.

“Но ако не слушаш гласа на Господа твоя Бог, и не внимавваш да вършиш всичките Му заповеди и повеленията Му, които днес ти заповядвам, то всички тия проклятия ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе.” (Втор. 28:15)

Бог, чрез Исуса Христа, даде на всеки човек право на избор.

“Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклятието; затова изберете живота, за да живееш ти и потомството ти;

избери да любиш Господа твоя Бог, да слушаш гласа Му, и да бъдеш привързан Нему, (защото това е животът ти и дължината на дните ти)...” (Втор. 30:19, 20а)

Когато приемем Исус Христос за личен Спасител, ние приемаме живота!

Когато приемем Исус Христос за личен Спасител, ние сме изкупени!

Изкупени! От какво? Ние сме изкупени от проклятието на закона!

Искам да кажеш следното:

Аз избирам живота!

Аз съм изкупен!

Аз съм изкупен от проклятието на закона.

Библията в 28-ма глава на книгата Второзаконие ни дава ясно и точно описание за проклятието на закона.

Проклет ще бъдеш в града                                                    Напасти

Проклет ще бъдеш на полето                                               Хемороиди

Проклети ще бъдат кошът ти                                                Струпеи

И нощвата ти                                                             Краста

Плодът на утробата ти                                                          Умопомрачения

Земята ще е проклета                                                            Възпаления, слепота

Добитъкът ще е проклет                                                       Бедност, мизерия

Проклет ще бъдеш при влизането си                                  Притеснен

Проклет при излизането си                                                  прелюбодействие

Неприятности и раздразнения                                             Безсилие

Порицание, укор                                                                   Отчаяние

Пълно разрушение                                                                Циреи

Епидемии                                                                               Робство

Роб на враговете си                                                              Идолопоклонничество

Коравосърдечие                                                                    Суша

Враговете ще те поразят                                                       Непогребани

Небето над главата ти ще бъде мед                         Туберкулоза

Земята под тебе – желязо

Разочарование

Децата ти ще бъдат предадени на друг народ

 

Това са тежките последици от непокорството. Това е мизерията, в резултат на греха.

Благодаря на Бога, че ние сме изкупени от проклятието на закона!

„Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века.

Това нека говорят изкупените от Господа, които Той изкупи от ръката на противника” /Пс. 107:1/

Давид каза:

„Нека избавения от Господа да КАЖЕ така”

Кажи: „Аз съм изкупен!”

Застани пред огледалото и кажи тези неща. Кажи ги на своята съпруга или съпруг, на някой човек около теб:

АЗ СЪМ СПАСЕН

АЗ СЪМ НОВОРОДЕН

АЗ СЪМ НОВО СЪЗДАНИЕ

АЗ СЪМ ОСВОБОДЕН

АЗ СЪМ ИЗКУПЕН

Кажи го така, че дяволът да може да чуе, така, че всеки демон да може да те чуе. Кажи го така, че ангелите да се възрадват заедно с теб!

„Като знаете, че не с тленни неща – сребро или злато – сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но със скъпоценната кръв на Христа, като агнец без недостатък и пречист” /І Петр. 1:18,19/

Цената на нашето изкупление е безценната кръв на Исуса.

„А понеже Христос дойде като първосвещенник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч, не от настоящето творение,

веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със Собсената Си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.” /Евреи 9:11,12/

Исус осигури вечно изкупление за нас със Своята собствена кръв!

Както виждате, Христос прибра кръвта със Себе Си.

Нито една капка не бе оставена на земята.

Като се издигна до Небето – там, в присъствието на Отца, Той представи кръвта Си като дар.

„Защото вие не сте пристъпили до планина осезаема и пламнала в огън, нито до тъмнина и буря,

Нито до тръбен зов и глас на думи; такъв щото, които го чуха, се примолиха да им се не говори вече дума;

/защото не можаха да изтърпят онова, що им се заповядваше: „Даже животно, ако се допре до планината, ще се убие с камъни;”

и толкоз страшна беше гледката, щото Мойсей рече: „Много съм уплашен и разтреперан”;

но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим, и при десетки хиляди тържествуващи ангели,

при събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога, Съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници,

при Исуса, Посредника на новия завет, и при поръсената кръв, която говори по-добри неща от Авеловата. /Евреи 12:18-24/

Кръвта на Исуса е постоянно пред Отца, като доказателство, че ние сме изкупени от всяко проклятие и гнет, и то всяко порочно дело на дявола!

„В когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му2, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат” /Еф. 1:7/

 

Чрез кръвта на Исус НИЕ СМЕ ИЗКУПЕНИ!

Бог точно инструктира израиляните, можем да видим написаното в Изход 12 глава, да заколят агне, да вземат от кръвта му и да напръскат двата стълба и горния праг на вратите на къщите си.

Само наличието на кръвта ги запази от ангела на смъртта.

Тази традиция е известна под името ПАСХА.

„И кръвта на къщите, гдето сте ще ви служи за белег, така че, като видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя Египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва” /Изход 12:13/

В Новия Завет пише как Исус празнуваше пасхата с учениците си. Той взе чашата и каза:

„Защото това е Моята кръв на /новия/ завет, която се пролива за прощаване на греховете.

Но казвам ви, че отсега няма вече да пия от тоя плод на лозата, до оня ден, когато ще го пия с вас нов в царството на Отца Си” /Мат. 26:28, 29/

Исус Сам Себе Си принесе в жертва за греховете на света. Неговата кръв бе пролята за нашите грехове. Исус заплати цената.

Сега отговорността пада върху нас, да поставим кръвта Му върху стълбовете на живота си.

„И тъй, като имаме велик Първосвещеник, Исуса Божия Син, Който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали.”

/Евр. 4:14/

Чрез нашата изповед, ние свидетелстваме пред сатана и всички демонични сили, какво казва Божието Слово и какво прави за нас кръвта на Исус.

„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелство; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт. /Откр. 12:11/

Бог гледа внимателно, за да види кръвта. Там, където не може да се намери кръвта на Исуса, там няма да има закрила. Бог не се интересува коя църква посещаваме. Той иска да приемеш Неговия Син като Спасител и Господ в своя живот.

Когато дяволът се опитва да ти даде лоши мисли или зли намерения, напомни му за кръвта, която е цената на твоето изкупление.

Аз искам ти да кажеш смело:

Чрез кръвта на Исуса аз съм изкупен!

Аз съм изкупен от проклятието на закона!

НИЕ СМЕ БЛАГОСЛОВЕНИ

Шестото нещо, което ние имаме в Христа, е благословението на Авраам.

Искам ти да кажеш:

„АЗ СЪМ БЛАГОСЛОВЕН!

Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас:

„Проклет всеки, който виси на дърво, така щото благословението, дадено на Авраама, да дойде чрез Христа Исуса на езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра” /Галатяни 3:13,14/

Искам ти да кажеш:

АЗ СЪМ СПАСЕН

АЗ СЪМ НОВОРОДЕН

АЗ СЪМ ОСВОБОДЕН

АЗ СЪМ ИЗКУПЕН

АЗ СЪМ БЛАГОСЛОВЕН

„Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоя Бог ще те въздигне над всичките народи на света;

И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог” /Втор. 28:1,2/

В 28 – та глава от Второзаконие, можем да прочетем за благословението, дадено на Авраам.

Благословен в града.

Благословен на полето.

Децата ти щ

Бъдат благословени.

Добитъкът ще бъде благословен.

Благословен ще бъдеш, когато влизаш.

Благословен ще бъдеш, когато излизаш.

Неприятелите ще бягат отпред тебе през 7 пътища.

Благословени житниците ти /хамбарите/.

Благословено е всяко нещо, на което сложиш ръцете си.

Господ ще те утвърди като свят народ за Себе Си.

Всички племена на света ще видят, че се наричаш с Господното Име и живееш в присъствието на Господа.

Хората от света ще се боят от теб.

Господ ще направи да изобилваш с блага в плода на утробата ти, добитъка ти и земята ти.

Господ ще дава дъжд на земята ти на времето.

Господ ще благославя всичките дела на ръцете ти.

Ти ще заемаш на много народи и няма да взимаш на заем.

Ще те постави глава, а не опашка.

Ще бъдеш само отгоре и няма да бъдеш отдолу.

Ако прочетеш внимателно за живота на Авраам, ще откриеш, че той никога не е бил болен. Съпругата му е била толкова хубава, дори и на 90 години, че друг мъж я е пожелал за жена. Библията казва, че Авраам е бил много богат на добитък, сребро и злато. /Битие 13:2/

Навярно ти си във финансова криза. Чети първите четиринадесет стиха от Второзаконие глава 28.

Помни, че Христос те е изкупил от проклятието на закона, за да може благословението на Авраам да дойде на теб чрез Исуса Христа.

Нека твоите очи почиват на благословенията на Авраам. Размишлявайки денем и нощем върху Божиите обещания, ще видиш, че

Твоето финансово положение ще се промени;

Твоята земя ще бъде благословена;

Твоите деца ще бъдат благословени;

Твоите неприятели ще бягат от теб;

Ти ще бъдеш утвърден като свят народ.

Твоят бизнес ще бъде благословен.

Започни да участваш в тези велики благословения, които Бог се е погрижил да обезпечи за теб и семейството ти.

 

7. НИЕ СМЕ ПОБЕДИТЕЛИ

 

Седмото нещо, което ние имаме в Христа, е способността да бъдем победители.

Искам ти да кажеш:

АЗ ПРЕОДОЛЯВАМ ВСИЧКО

„Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света” /І Йоан 4:4/

Какво значи, да преодолееш? Това означава да спечелиш победата. Навярно ще кажеш: „Момент така, брат Остийн. Няма начин да победя в тази ситуация”.

Да, ти можеш! Нека погледът ти се върне пак към І Йоан 4:4 и започни да размишляваш върху това, което Бог казва чрез апостол Йоан. Бог е в теб, затова ти надделяваш, преодоляваш трудностите в живота.

Днес остана ли ти поне малко време, за да си спомниш, че не си САМ в тази битка? Бог е в теб. Да, Бог обитава в теб!

„Не знаеш ли, че ти си храм на Бога, и че Неговия Свят Дух живее в теб” /І Кор. 3:16/

Ние сме от Бога. Не сме от този свят. Ние сме в света, но не сме от света. Ние не принадлежим на този свят. Тук сме за кратко време.

Не оставай младенец в християнския живот. Започни да разбираш колко си  благословен.

„Казвам още: До тогава, докато наследника е малолетен, той не се различава в нищо от роб, ако и да е господар на всичко”. /Гал. 4:1/

Бог чрез Исуса Христа ни донесе пълна победа във всяка област на нашия живот. Ние трябва да затвърдим тази победа. Отвори сърцето си и приеми тези велики истини. Ти можеш да бъдеш господар над всичко. Можеш да надвиеш болести, депресия, страх, мъка, страдание и всичко друго проклятие на закона.

Бог ни е предупредил да бъдем победители.

Над отрицателното влияние върху нас от страна на други хора /врагове, неприятели, противници – това са дявола и демоничните сили /Еф. 6:12/

„Чрез Тебе ще повалим неприятелите си; Чрез Твоето име ще стъпчим ония, които се подигат против нас”. /Пс. 44:5/

Над демоничните сили:

Ето, давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпии, и власт над цялата сила на врага, и нищо няма да ви повреди”. /Лука 10:19/

Над обстоятелствата в живота:

„Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли, или утеснение, гонения или глад, голота, беда или нож?

Не, във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил” /Римл. 8:35,37/

„Но благодарение Богу, Който винаги ни води в победително шествие в Христа и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него” /2 Кор. 2:14/

Над съблазните в света:

Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра”. /І Йоан 5:4/

Над сатанинската сила в последните времена:

„И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха пред стъкленото море, държейки Божии арфи.” /Откр. 15:2/

Ти може би воюваш днес, може би си в битка за твоя живот. ТИ МОЖЕШ ДА ПОБЕДИШ! Вземи Божието слово заедно с Кръвта на Исуса и разгроми дявола. Ти можеш да направиш това, защото по-велик е Този, който е в теб, от този, който е в света!

„А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелство, защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт”.

/Откр. 12:11/

Нека си представим, че се намираме в тронната зала, застанали пред трона на Бога. Исус е от дясната страна. Той е Божия възлюбен Син, Който продължава да носи белезите, останали Му от Голгота. Той ни обича с вечно жива любов. Той е видимата представа за невидимото. Исус е Бог изявен в плът. Той седи отдясно на Отца.

Представяме си и сатана – клеветникът на светиите, който е и наш обвинител.

Виждаме Бог, който е наш Отец и Исус, Първосвещеникът на нашата изповед.

В присъствието на Исус, ние искаме да кажем тези неща на Отца.

 

Ние сме спасени.

Ние сме новородени.

Ние сме нови създания.

Ние сме освободени.

Ние сме изкупени.

Ние сме благословени.

Ние сме победители.

 

Сега искам да го кажеш само за себе си.

 

Аз съм спасен.

Аз съм новороден.

Аз съм ново създание.

Аз съм освободен.

Аз съм изкупен.

Аз съм благословен.

Аз съм победител.

Отец се усмихва, Исус се радва, ангелите весело танцуват, а дяволът - трепери!

 

 

 

 

 

 

4. ИЗПОВЕД ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СИЛАТА НА САТАНА

 

Днес много хора са угнетявани от сатана. Те са нещастни и измъчени поради страданията и отчаянието, тези хора постоянно говорят за демоните и за техните дела. Всъщност, без да осъзнават, какво точно правят – те хвалят сатана.

Преустанови ТАЗИ ГЛУПОСТ.

Съсредоточи вниманието си върху Писанието. Постоянно разсъждавай върху неоспоримите, вечно живи истини, които по-долу написаните стихове ти разкриват. Размишлявай върху тях. Тези истини помогнаха на мен, те ще помогнат и на теб.

Вземи смело Божието Слово и го направи своя изповед. Чети тези писания на глас. Без колебание пристъпи пред трона на Бога и нека Неговото Слово да е в сърцето ти. Прави тази изповед и гледай как сатана ще бяга от теб!

Научи се да изповядваш тези истини непрекъснато. Помни, че това, което постоянно говориш с устата си и го вярваш в сърцето си, ще се изпълни. Не позволявай  на собствената си уста да каже нещо, което е в противоречие с Божието слово.

„Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да ни помага благовременно.” /Евреи 4:16/

„Затова, свети братя, участници на небесното звание, размислете за апостола и първосвещеника, Когото ние изповядваме, Исуса” /Евр. 3:1/

„Вземете със себе си думи и върнете се при Господа; речете му: Отнеми всяко наше беззаконие, и приеми благата ни; така ще отдадем благодарствени приноси от устните си.” /Осия 14:2/

„И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;

и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем че получаваме това, което сме просили от Него.” /І Йоан 5:14,15/

„Смърт и живот има в силата на езика, и ония, които го обичат, ще ядат плодовете му.” /Пр. 18:21/

„Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане” /Марка 11:23/

„Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син” /Кол. 1:13/

„И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове,

в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството” /Еф. 2:1,2/

„… нито давайте място на дявола.” /Еф. 4:27/

„Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух.” /Римл. 14:17/

„Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави” /Матея 6:33/

„Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.” /Лука 10:19/

„И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят” /Марка 16:17/

„И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас.” /Яков 4:7/

„И те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смъртта” /Откр. 12:11/

„Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.” /І Йоан 3:8/

„… и като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него” /Кол. 2:15/

„Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си.” /Матея 12:29/

„Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.” /Римл. 8:37/

„Тоя е денят, койго Господ е направил; нека се радваме и се развеселим в Него.” /Пс. 118:24/

ИЗПОВЕД ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СИЛАТА НА САТАНА

Отче, пристъпвам пред Твоя трон сега, като правя следната изповед:

„Вярвам в сърцето си това, което пише в Твоето Слово: „Затова нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да ни помага благовременно.” /Евреи 4:16/

Идвайки с дръзновение, аз осъзнавам, че Исус е Първосвещеник на моята изповед. /Евреи 3:1/

Отче, Ти каза: „Вземете със себе си думи и върнете си при Господа;” /Осия 14:2/

Отче, днес аз идвам пред Твоя трон независимо от всички съмнения,

Всички нападки на дявола и

Всяка тъмна сила,

За да изявя Твоето Слово с дръзновение.

Господи, аз зная, че ме слушаш, когато се моля и говоря според Божието Писание. То казва, че ако поискам нещо според Твоята воля и Слово, Ти ме чуваш.

Поради това, аз знам, че получавам всичко, за което съм Те помолила /І Йоан 5:14,15/

Отче, аз знам, че това, което изповядвам е важно, защото силата на живота и смъртта е в езика. /Пр. 18:21/

Господи, Ти си казал в Словото Си, че аз мога да имам това, което казвам. /Марк. 11:23/ Аз дръзновено изповядвам Словото Ти днес и знам, че съм ново създание в Исуса Христа. Аз идвам с това Слово в моята уста и го вярвам в моето сърце. /Римл. 10:9,10/

Аз смело заявявам

пред Теб, Отче,

пред Господа Исуса Христа,

пред демоничните сили на ада:

АЗ СЪМ НОВОРОДЕН

АЗ СЪМ ИЗКУПЕН

АЗ СЪМ ОСВОБОДЕН

Отче, аз искам да живея според Словото, което Ти си казал за мен. Това Слово казва, че аз съм освободен; избавен съм от властта на тъмнината и бях преселен в царството на Твоя възлюбен Син /Кол. 1:13/

Отче, искам да Ти благодаря, че не някога в бъдещето ще бъда освободен, а вече съм освободен.

АЗ СЪМ ОСВОБОДЕН!

Аз знам, че Твоето Слово ме учи, че има две царства – царство на светлина и царство на тъмнина. Знам, че в царството на тъмнината е

мизерия /нищета/

демонична сила,

съмнение,

непростителност за допуснатите грехове,

болест,

тирания, гнет, потисничество,

тежка депресия,

душевна мъка, страдание.

Аз знам, че в царството на тъмнината сатана е господар. Има демонични сили, които постоянно нападат и тормозят членовете на това царство.

Преди да приема Господа Исуса Христа аз живеех в това мрачно царство. Аз бях изгубен. Точно както Твоето Слово говори, аз ходех според вървежа на този свят, според духа, който действа в синовете на непокорството /Еф. 2:12/. Точно този зъл дух работеше в мен.

Аз вървях в тази тъмнина.

Аз бях толкова нещастен.

Аз нямах вечер живот в Исуса.

Аз нямах радостта в Господа.

Аз вървях според вървежа на този свят.

Но, Отче, аз искам да Ти благодаря, че дойде денят, когато Исус Христос стана мой Господ и Спасител! Аз искам да ти благодаря за този ден и за това, че съм в общение с Христа. С Твоята благодат и милост, Ти ми откри Исуса и аз Го направих мой Господ.

Когато сторих това, аз бях избавен от силата на тъмнината и преминах в царството на Твоя възлюбен Син.

АЗ СЪМ ОСВОБОДЕН!

Отче, аз искам да Ти напомня, че съм освободен.

Отче, аз искам да Ти напомня Господ Исус Христос!

Отче, аз искам да Ти напомня светите Божи ангели!

Сатано и всички твои демонични сили, които следват, заявявам ви, че

АЗ СЪМ ОСВОБОДЕН!

Избавен съм чрез силата на Исус Христос, Неговото име и Неговата кръв! Силата на тъмнината няма власт над мен и аз съм преместен в ЦАРСТВОТО НА СВЕТЛИНАТА!

Ти нямаш власт над мен, сатана! Нямаш сила над мен, сатана! Собственото ми невежество ти е дало някаква сила. Библията казва: „Нито давайте място на дявола…” /Еф. 4:27/

Сатана, в миналото съм ти давал място вд моя живот, но това няма да го допусна никога вече!

Ти нямаш никаква власт нито пък сила над мен! Аз съм освободен от всичката твоя сила! Сатана, заповядвам ти в ИМЕТО НА ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА, напусни веднага! МАХНИ  се от мен веднага!

Отче, аз се радвам, че дяволът няма законното право, нито пък духовна власт над мен!

Аз вървя във властта на светлината.

Аз живея в царството на светлината.

Аз живея в царството на Твоя Син.

Божието царство е правда, мир и радост в Святия  Дух /Римл. 14:17/

Господи, Твоето царство не е болест,

депресия,

зло и порочност,

потиснатост, тирания,

тормоз и притеснение,

скръб, неприятност и печал.

Аз вървя в царството на Бога, което е правда, мир

и радост в Святия Дух.

О, Алилуя! Аз Те славя, Господи!

Аз съм в царството на праведността.

Аз съм в царството на мира.

Аз съм в царството на радостта в Святия Дух.

Исусе, Ти каза/ „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави” /Мат. 6:33/

Отче, аз търся първо Божието царство. От този ден нататък, аз поставям Твоето царство в моя живот преди всичко друго. Знам, че ако изпълнявам Твоето Слово, което имам пред себе си, то за всички проблеми и всяко нещо Ти ще Се погрижиш! Това е ТВОЯ работа. Моят дял е да търся ТВОЕТО царство и Твоята праведност.

Ако търся първо Божието царство;

Моето семейство ще бъде обезпечено;

Моят бизнес ще преуспява;

Моите молитви ще получат отговор.

Аз се радвам днес, че съм освободен от силата на тъмнината. Аз живея в царството на светлината. Господи, Ти казваш в Словото: „Ето, Аз ви давам сила.” Това се отнася за мен, Господи, и всички хора, които вярват в това. „Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди”. /Лука 10:19/

О, Отче, аз дръзновено изповядвам с устата си:

Аз имам правото да настъпвам змии и скорпии, които са символ на демоничните сили.

Имам власт над цялата сила на врага.

Нищо няма да ми навреди.

За мен това е прекалено голямо, надвишава моя ум. Независимо от това приемам в духа си, че имам власт в Името на Господа Исуса Христа и силата на Неговата кръв,

не само над един демон;

не само над сто демони;

не само над хиляда демона;

но аз имам власт над всяка една демонична сила,

над всички демонични сили, взети заедно

и над самия дявол!

Ти Си ми дал власт над цялата сила на врага и нищо няма да ми навреди:

нито това, с което се сблъсквам сега;

нито това, което ще срещна за в бъдеще;

нито това, което съм направил в миналото,

то е заличено и не съществува вече.

НИЩО НЕ ЩЕ МИ НАВРЕДИ!

АЗ знам, че Божието Слово казва: „В Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят” /Марк 16:17/

Бог също казва: „Противете се на дявола” /Яков 4:7/

В светлината на Божието Слово, аз се противопоставям на всяка демонична сила

срещу мен;

срещу моето семейство;

срещу моя бизнес;

срещу каквото и да било, в което аз участвам.

АЗ ТИ ЗАПОВЯДВАМ, САТАНА!

Махни се от мен и семейството ми!

Напусни моето обкръжение!

Остави всички онези, за които аз се моля!

Аз ти заповядвам да свалиш ръцете си от моя бизнес!

Заповядвам ти, махни ръцете си от моите деца!

Аз ти заповядвам в ИМЕТО НА ИСУСА ХРИСТА, вдигни ръцете си от моя дух, ум и тяло, и от всичко, което правя днес.

Бягай от мен, сатана, покорявай се незабавно на Божието Слово!

Отче, аз искам да Те прославя днес, защото не съм подчинен на дявола. Той не е мой господар.

ИСУС Е МОЙ ГОСПОД!

В името на Господа Исуса Христа, аз разпръснах и прогоних всяка демонична сила от мен!

Аз съм благодарен, че Божето Слово казва/ „А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бягат от смърт”. /Открн. 12:11/

Чрез изповядването на Божието Слово, аз призовавам  за кръвта на Господа Исуса Христа.

Сатана, аз ти заявявам смело:

Не дръзвай да се приближиш до мен или до моето домочадие;

Кръвта на Исуса е мой щит;

Словото на Бога е мое свидетелство;

Ти си разгромен враг и противник.

Делата ти са осуетени.

Исус ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях, чрез него /и на кръста/. /Кол. 2:14,15/

Сатана, ти си ограбен!

Ти си разгромен!

Исус каза: „Или пък може да влезе някой в къщата на силния ЧОВЕК и да му ограби покъщнината, ако първо не върже силния? – тогава ще ограби къщата му” /Мат. 12:29/

Исус вече е влязъл вътре в твоята къща, Сатано.

Исус те обезоръжи.

Той ти ограби покъщнината.

Той раздели победата Си с мен.

Той сподели Своята победа с всяко Божие чадо.

И така, сатана, аз ти заповядвам, махни се от мен веднага!

Напусни моя ум!

Не ми натрапвай твоите мисли!

Заминавай и не ми досаждай!

Остави на мира децата ми!

Махни се от семейството ми!

Махни се от бизнеса ми!

В мощното ИМЕ на Господа Исуса Христа, махни се и мини зад мене, Сатано!

Имам сила над теб, защото аз съм освободен от твоята власт.

Аз преминах в царството на Божия възлюбен Син.

О, Отче, благодаря Ти, че аз съм в Твоето царство. Аз съм – това е факт. Аз съм новороден. Аз съм преминал в царството на светлината.

Господи, аз Ти благодаря, че в това царство има

правда,

мир

и радост в Святия Дух.

Боже, аз се радвам днес, защото

Ти си моя баща.

Исус Христос е моя Господ и Спасител.

Святият Дух обитава в мен.

Аз съм повече от победител чрез Исус, Който ме обича.

Аз живея в царството на светлината.

Нямам страх. Освободен съм от силата на мрака.

Имам сила над всичката сила на врага.

Живея в правда, мир и радост в Святия Дух.

Радвам се и благославям Името на Господа.

Това е денят, който Господ сътвори. Аз се радвам и се веселя за това!

АЗ СЪМ ОСВОБОДЕН ОТ СИЛАТА НА САТАНА!

5. ИЗПОВЕД ЗА СИЛА ДА ПРЕВЪЗМОГНЕМ ВСЯКА АТАКА НА САТАНА

Божието Слово е живо. То е мечът на Духа.

Изговорено с устата, то ще разгроми дявола!

Твоят враг е сатана. Той е внимателно организиран. Неговата цел е само да открадне, убие и да погуби.

/Йоан 10:10/

НЕ СЕ СТРАХУВАЙ ОТ ДЯВОЛА!

Бог ни насърчава чрез Словото Си да бъдем силни и безстрашни.

Чети Библията. Говори написаното. Думите проникват в мрака, около теб. Когато говориш Божието Слово, ти сам ще можеш да поразиш дявола.

/От Еф. 6:10-18 до 2 Кор. 10:4,5/

 

 

ИЗПОВЕД ЗА СИЛА НАД

ВСЯКА АТАКА НА САТАНА

Отче, днес аз изповядвам Твоето Слово пред Твоя велик трон на милостта.

Аз знам, че Ти си мой Баща.

Господи Исусе, Ти Си моя Господ и Спасител.

Святият Дух обитава в мен.

Аз съм покрит с кръвта на Господа Исуса Христа.

Божиите ангели ме придружават навсякъде.

Господи, аз не вярвам на всичко, което очите ми виждат и тялото ми усеща, нито пък на всичко това, което врагът иска да насочи срещу мен. Аз знам, че няма да се издигна по-високо, нито пък ще потъна по-долу от това, което изповядвам.

Аз дръзвам смело да изповядвам Твоето Слово!

Като заявявам Твоето Слово, функцията в моето тяло ще се „Равни” според написаното в Твоето Слово,

Моят ум ще се покори на Твоето Слово,

моят дух ще се издигне на висотата на Твоето Слово.

Аз ти благодаря, че Си утвърдил закона, написан в Твоето Слово.

Онова, което казвам се сбъдва, защото смърт и живот има в силата на езика. /Марк 11:23 и Притчи 18:21/

Господи, аз избирам ЖИВОТА!

Животът е мой, а не смъртта.

Отче, идвам при Теб и смело заявявам, че аз СЪМ СИЛЕН.

Аз съм силен духовно.

Аз съм силен умствено.

Аз съм силен физически.

Аз съм силен финансово.

Аз съм силен материално.

Аз искам да Ти благодаря, че аз съм силен в тяло,

Ум

и

АЗ СЪМ СИЛЕН!

Господи, Библията казва: „Слабият нека каже: „АЗ СЪМ ЮНАК!” /Йоил 3:10/ Не е казано „Нека слабият се моли.” Казано е: „Нека слабият КАЖЕ: „АЗ СЪМ ЮНАК!”

АЗ СЪМ СИЛЕН!

Отче, аз идвам смело пред Твоя трон на благодатта днес и правя моята изповед, според Твоето Слово.

Аз съм силен.

Аз съм силен, защото Божието Слово пребъдва в мен.

Моят вътрешен човек укрепва чрез силата на Твоя Дух.

Аз съм силен, защото Господ е светлина моя и избавител мой! От кого ще се боя? Господ е сила на живота ми; От кого ще се уплаша? /Пс. 27:1/

Библейските стихове, които имам пред себе си днес, са истина. Аз заставам пред Твоя трон, като смело заявявам с устата си и вярвам в сърцето си, че тези думи са истина.

„Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.” /Еф. 6:10/

Господи, аз заяквам в Теб и в силата на Твоето могъщество. Преди всичко, аз искам да Ти благодаря, Татко, че съм в Господа. АЗ СЪМ В ИСУСА.

„Ако е някой в Христа, той е ново създание” /2 Кор. 5:17/

Аз съм в Христа.

Аз съм изкупен.

Аз имам всичките Божии благословения.

Аз съм в Исуса Христа, Който е моя Спасителен ковчег, мое убежище.

/”Аз съм в Исуса, така както Ной в ковчега по време на потопа” /Битие 7:18-23/

Смело казвам днес: „Аз заяквам в Господа и в силата на Неговото могъщество.” /Еф. 6:10/

Без значение е това, което ми казват моят ум и тяло; или какви са обстоятелствата в живота ми. Аз заяквам в Господа и в силата на Неговото могъщество.

Отче, аз поставям цялото Божие всеоръжие, за да мога да устоя срещу всичките хитрости и планове на дявола. Знам, че сатана идва против мен във всякаква форма и образ, само

Да излъже, открадне и разруши.

Исус заяви/ „Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби.” Също така Той добавя/ „Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно.” /Йоан 10:10/

Отче, знам, че такива неща като

лъжи,

убийства

или разрушения са от дявола;

те не са от Теб.

Аз искам да ти благодаря, Отче, че мога да устоя срещу ВСИЧКИТЕ хитрости на дявола.

Знам, че не воювам против плът и кръв.

Знам, че моите врагове не са от плът и кръв.

Отче, знам, че се боря срещу

началства,

срещу власти,

срещу духовните сили на нечестието в небесните места.

Аз се облякох в Божието всеоръжие, за да мога да устоя против тези нечестиви, зли духове и демонични сили. Аз мога да противостоя в злия ден и като надвия на всичко ДА  УСТОЯ!

Отче, НЯМА страх в моето сърце.

НЯМАМ страх в моя ум.

Аз надвивам, защото вярвам, че Исус Христос е Син на Бога!

Аз стоя препасан с истина през кръста си.

Облечен съм в правдата за бронен нагръдник.

Нозете ми са обути с готовност чрез благовестието на мира.

А освен всичко това, взимам вярата за щит, с който ще мога да угася всичките огнени стрели на нечестивия.

Вземам също за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието Слово.

Моля се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодър в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии.

Отче, аз искам да ти благодаря днес, че

аз не съм младенец във вярата.

Аз съм опитен християнин, приготвен за битка.

Аз съм войник за Господа Исуса Христа.

Библията казва: „Съчувствай в страданията като добър войник Исус Христов” /2 Тим 2:3/

Аз вземам Божието Слово и смело заявявам, че:

имам всеоръжието и съм силен.

Аз имам сила над цялата сила на врага.

Нищо няма да ми навреди!

Господи, искам да ти благодаря за това, че оръжията с които воювам, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. /2 Кор. 10:4,5/

Аз имам кръвта на Исуса Христа днес.

Аз имам Името на Исуса Христа днес.

Аз имам характера на Бога днес.

Аз имам Святия Дух в моето тяло днес.

Радвам се и благославям Божието Име, за това, че съм повече от победител чрез Този, Който ме е възлюбил.

Аз не съм само победител, а ПОВЕЧЕ от победител чрез Онзи, Който ме е възлюбил.

За всичко имам сила чрез Христос, Който ме подкрепява.

Аз съм силен! Аз не съм слаб, аз съм силен!

АЗ СЪМ СИЛЕН!

Аз съм силен в моя дух.

Аз съм силен в моето тяло.

Аз съм силен в моя ум.

Аз съм силен финансово.

Аз съм силен да извърша подвизи за Бога.

Аз смело изповядвам пред всички, които срещам днес, че аз съм силен.

Отче, аз се радвам в Твоята мощ.

Аз съм силен в Теб, Господи, и в силата на Твоето могъщество!

За това аз изпъждам всеки страх. На всеки вид слабост заповядвам да ме напусне веднага, защото не ми принадлежи. Това е проклятието на закона и аз нямам нищо общо с него.

Изповядвам всичко това с устата си.

Отче, Твоето Слово учи, че това, което говоря се сбъдва. Аз вярвам в това, независимо как се чувствам.

Аз съм силен във всяка област на моя живот.

Аз се радвам в Теб, Господи и в силата на Твоето могъщество, която се проявява в моето тяло!

О, Алилуя!

Отче, аз заставам пред Теб, без да се страхувам.

Аз се радвам! Аз Те славя!

Аз ти благодаря от все сърце, че МОЯТА ИЗПОВЕД стана МОЕ ПРИТЕЖАНИЕ.

Аз съм силен в Господа и в силата на Неговото могъщество!

АЗ ИМАМ СИЛА ДА НАДВИЯ ВСЯКА АТАКА НА САТАНА!

6. ИЗПОВЕД ЗА БЛАГОДЕНСТВИЕ И ПОБЕДА

 

За мен няма по-голяма наслада от това, да изповядвам Псалми пред Господа.

Това казвам въз основа на Първия Псалм. Течи този чудесен Псалом, размишлявай върху написаното и нека то да проникне дълбоко в твоя дух.

Сега, с обновено сърце, издигни гласа си и направи следната изповед пред Господа. Нека твоята изповед бъде няколко пъти всеки ден. Изповядайки непрестанно Божието Слово, То ще стане твое собствено. Истината на Божието Слово ще изпълни твоето сърце и устните ти ще започнат да Го говорят с голяма увереност.

„Блажен оня човек,

Който не ходи по съвета на нечестивите,

и в пътя на грешните не стои

и с събранието на присмивателите не седи;

Но се наслаждава в закона на Господа,

И в Неговия закон се поучава ден и нощ.

Ще бъде като дърво, посадено при потоци води,

Което дава плода си на времето си,

и чиито лист не повяхва;

Във всичко що върши щ благоуспява.”

/Пс. 1:1-3/

ИЗПОВЕД ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ И ПОБЕДА

Отче, аз заставам пред Теб сега и Твоето Слово е изпълнило моето сърце и уста. Знам, че Библията казва:

„Истина ви казвам: …, ще ви стане” /Марк 11:23/

Вече никога няма да казвам: аз съм поразен и повален;

-         аз съм слаб и немощен;

-         аз съм подтиснат и депресиран;

-         аз не мога да свърша това, което трябва.

Господи, днес аз ще кажа това, което говори Твоето Слово. Пристъпвам пред Твоя трон смело като знам, че Господ Исус Христос е Първосвещеник на моята изповед.

Господи, Твоите думи са на устата ми, защото вярвам, че Словото Ти е утвърдено на небето завинаги.

/Пс. 119:89/

То е утвърдено и в моето сърце. Аз вярвам, че Словото Ти е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни… /Евр. 4:12/

Господи, аз вярвам  , че Словото Ти не ще се върне при Теб празно, но ще извърши волята Ти и ще благоуспее в онова, за коте го изпращаш /Исая 55:11/

Днес, Господи, принасям пред Теб този благословен Псалм, който бе изпят от Твоя служител цар Давид. Приемам този Псалм като мой собствен, защото е вечно живо Слово на Бога.

За това, аз казвам:

Аз съм благословен.

Аз не съм проклет, аз съм благословен.

Аз не съм тъжен и опечален, аз съм щастлив.

Аз не съм депресиран, аз съм изпълнен с радост.

Аз казвам, че съм благословен.

Аз съм благословен в моя дом.

Аз съм благословен, защото съм здрав и укрепнал.

Аз съм благословен, О, Господи Боже, защото имам твоите обещания.

Аз съм благословен, защото:

Не ходя в света на нечестивите,

И в пътя на грешните;

И в събранието на присмивателите не седя.

ТОВА Е МОЯТА СМЕЛА ИЗПОВЕД!

Аз ще съветвам с божии хора.

Твоето Слово е мой съветник!

Святият Дух е моя утешител.

Господ Исус Христос е мой учител.

АЗ НЯМА ДА СТОЯ В ПЪТЯ НА ГРЕШНИТЕ.

Аз няма да посещавам греховни места.

Аз няма да говоря като грешните.

Аз няма да живея като грешните.

Аз съм изкупен.

Аз съм дете на Бога.

В събранието на присмивателите няма  да седя.

Аз няма да съм изпълнен с непростителност,

ревност;

гордост,

омраза,

болезнени чувства.

Няма да се отнасям презрително към живота.

Аз смело заявявам, че се наслаждавам в закона на Господа.

Не ми доставя удоволствие да върша зло.

Не ми прави удоволствие да живея по светски.

Не ми прави удоволствие да пълня сърцето си с нещата от този свят.

Наслаждавам се в закона на Господа! Божието Слово е законът на Господа и аз размишлявам върху него денем и нощем.

Господи, аз приемам великите обещания и истини от Твоето Слово и разсъждавам върху тях денем и нощем. Още със започването на деня, докато карам моя автомобил и върша ежедневната работа, аз размишлявам върху Твоето Слово.

Когато възникнат неприятности, Господи, Твоето Слово е в моето сърце. Когато си лягам вечер, дори и в късните часове на нощта, аз си мисля за великите Божии обещания.

Божието Слово е мой размисъл денем и нощем!

„Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми

Нека бъдат угодни пред Тебе

Господи, канаро моя и избавителю мой”.

/Пс. 19:14/

Господи, разсъждавайки върху Твоето Слово, откривам, че аз съм като голямо плодоносно дърво. Твоето Слово казва това, следователно, за съм като голямо плодоносно дърво;

Не като фиданка, а като голямо дърво.

Не като вехнещо слабо, а като могъщо и силно дърво.

Аз съм като дърво, посадено край потоци води. Имам дълбоки корени, Господи Боже, мога да достигна храната и силата на живата вода, за които светът нищо не знае. Аз съм като дърво, посадено при потоци води. Аз давам моя плод навреме.

Господи, аз казвам, че давам много плод.

Аз съм благословение за другите хора, сега.

Аз печеля души, сега.

Аз помагам на хората, сега.

Аз окуражавам хората, сега.

Аз давам плодове в живота ми ежедневно.

Моят лист няма да повехне.

Господи Боже, нищо в моя живот няма да залинее. Животът не ще загуби значението си за мен. Той ще бъде изпълнен с жизнерадост, сила и могъществото на Святия Дух. Моят лист няма да завехне.

Аз смело заявявам, че във всичко, което оправя ще преуспявам. АЗ не съм несретник. Давам ясно да се разбере, че не съм обезсърчен от поражения, но всичко което правя преуспява. Няма значение, как изглеждат обстоятелствата, в каква ситуация се намирам.

Господи Боже,  аз изповядвам това, което Твоето Слово говори:

Аз преуспявам сега

духовно,

физически,

умствено,

финансово

моето семейство,

във всяка област на моя живот.

Аз живея в благополучие, защото имам Словото на живия Бог. Аз ще преуспявам във всяко начинание.

Господи, искам да те прославя, защото това е истина.

Аз смело заявявам, че това е истина.

Аз смело изповядвам, че това е истина.

Аз съм като дърво, посадено край реки от вода. Моят лист никога няма да повехне и във всичко, което правя, ще преуспявам. О, алилуя!

Господи, аз само Те хваля. АЗ  идтигам ръцете си и славя Твоето име.

Благодаря Ти, че съм изпълнен с Твоята радост и любов.

Благодаря Ти, че преуспявам във всичко, което правя.

Аз заявявам, че всичко което върша – успява.

Повиквам в действително съществуване онова, което не съществува. /Римл. 4:17/

Сега аз обявявам Първия Псалом за мой собствен, защото написаното в него е истина. Няма дявол, който може да застане срещу мен до края на живота ми.

Господи, аз знам, че Ти Си с мен и никога няма да ме напуснеш, нито ще се откажеш от мен.

КАКТО  ТИ БЕШЕ С МОЙСЕЙ

КАКТО ТИ БЕШЕ С ИСУС НАВИЕВ;

КАКТО ТИ БЕШЕ С ИЛИЯ,

КАКТО ТИ БЕШЕ С ГОСПОДА ИСУСА ХРИСТА

ТАКА СИ И С МЕН!

Господи, Ти заповяда на Исус Навиев да бъде силен и дръзновен. Аз обичам да разсъждавам върху това, което съм сигурен, че думите Ти се отнасят и за мен също.

Само бъди силен и твърде дързостен,

Та да постъпваш внимателно … /Ис. Нав. 1:7/

Господи, аз искам да Ти благодаря, че това е моята изповед:

Аз съм силен и насърчен.

Аз съм силен и храбър.

Аз съблюдавам да върша Твоя закон, ЗАКОНА НА ЛЮБОВТА.

Аз ще живея в любов и ще изпълнявам Твоите заповеди, Господи!

Ще се покорявам на Твоя закон и няма да се отклоня нито надясно, нито наляво. /Втор. 28:14/. Аз ще преуспявам навсякъде.

Господи, Първият Псалом казва, че всичко що върша, ще благоуспява. Следователно, аз ще преуспявам, където и да съм.

Дръзновено заявявам, така както е написано в Исус Навиев 1:8, че „тая книга на закона няма да се отдалечи от МОЯТА уста, но ще размишлявам върху нея денем и нощем.”

Аз ще размишлявам върху ТВОЕТО СЛОВО денем и нощем.

Аз ще изпълнявам ТВОЯ ЗАКОН.

Аз ти благодаря, че това, което правя, успява.

Аз ти благодаря, че там, където отивам, благоденствам.

Аз ти благодаря, че ще направя моя живот процъфтяващ.

Аз ти благодаря, че ще имам добър успех.

Господи, нали ти ми заповяда да бъда силен!

Аз съм силен!

Аз съм насърчен!

Аз не се страхувам!

Аз не съм уплашен нито ужасен!

Господи, аз размишлявам върху Твоето Слово и го изповядвам пред Теб. Не само ще го изповядвам, но и ще го изпълнявам.

Господи, аз Ти благодаря, че:

Аз съм силен и насърчен.

Аз не се страхувам вече

от живота,

от смъртта,

от проблемите,

от обстоятелствата,

от хората,

от демоните,

от дявола,

от нещата, с които се сблъсквам днес.

Аз не се ужасявам.

Аз не съм обезкуражен.

ЗАЩО! Защото, Господи Боже, Ти Си навсякъде, където отида. Ти Си силата на моя живот.

АЗ СЪМ БЛАГОСЛОВЕН!

Ще се радвам през целия ден и ще бъда за благословение на всички, които срещам. Аз вярвам в това със сърцето си и го изповядвам с устата си, следователно, ще бъде така. Моята изповед ще се изпълни, ще се материализира във физическия свят, защото Ти, господи, Си казал, че ще стане това, което казвам /Марк 11:23/.

Смело заявявам, че всеки път, когато хората ме попитат, как съм, ще им отговарям: „Аз съм благословен!”

Благословен съм, защото

не ходя по съвета на нечестивите,

и в пътя на грешните не стоя,

и в събранието на присмивателите не седя.

Аз съм благословен, защото се наслаждавам в закона на Господа и разсъждавам върху него денем и нощем.

За това аз съм като дърво, посадено край потоци води. Аз давам плода си на времето му. Моят лист няма да завехне и всичко, което правя, ще преуспява.

Аз ще имам добра вест за всеки, който срещна днес.

Аз няма да говоря за болести и немощи.

Аз няма да говоря за неразположение и проблеми.

Аз ще говоря по начин, който подобава пред Бога, защото Той е с мен винаги.

С всички ще споделя възторжено:

АЗ СЪМ БЛАГОСЛОВЕН!

АЗ СЪМ БЛАГОСЛОВЕН ОТ ГОСПОДА МОЯ БОГ!

Отче, така се радвам, че Словото е вечно жива истина и ми принадлежи.

АЗ ЖИВЕЯ В БЛАГОПОЛУЧИЕ И ПОБЕДА!

7. ИЗПОВЕД ЗА ПРЕИЗОБИЛЕН ЖИВОТ В БОГА

Бог иска да снабди всички наши нужди. Неговото желание е да живеем в мир с Него и със самите нас. Неговата цел е ние да бъдем напълно освободени от грижи и страх.

Божията любов към нас е чудесно изразена в 23-ия Псалом. Размишлявай върху текста, докато получиш увереност в духа си, че Бог ще Се погрижи за всичко, което ти е нужно.

Направи следната изповед с благодарност в сърцето. Научи се да славиш и  почиташ Бога за Неговата любов към теб. /Псалм 23/

 

 

ИЗПОВЕД ЗА ПРЕИЗОБИЛЕН ЖИВОТ В БОГА

Отче, идвайки пред Теб сега,

Аз се радвам, защото съм Твое дете.

Аз се радвам, защото Ти Си мой Баща.

Аз се радвам, защото Исус, Който е жив, седи от дясната Ти страна и ходатайства за мен.

Отче, Твоето Слово казва да пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. /Евреи 4:16/

Ти знаеш всичко, от което се нуждая в моя дух,

ум,

тяло.

Ти знаеш всички материални и парични нужди.

Ти знаеш всичко, от което се нуждае моето семейство.

Ти знаеш всяка сърдечна болка и бреме, което нося.

Господи, според Словото е да имам това, което казвам. Много пъти в моя живот имах падения, претърпях загуби, поради думите, които казвах – поради моите неправилни изповеди.

Аз намерих истина:

Ако вместо моите думи

ИЗПОВЯДВАМ ТВОЕТО СЛОВО,

аз ще променя обстоятелствата и всичко в моя живот.

Няма да изповядвам какво чувствам в моето тяло, какво виждам с очите си, какво усещам, а ще изповядвам Твоето Слово, знаейки, че това, което казвам ще бъде.

От днес нататък написаното в Псалом 23 се отнася за мен. Изповядвам това пред Твоя трон. Аз смело заявявам, че това ми принадлежи.

Господи Исусе, Ти си моя Пастир. Да, Ти си МОЯ ПАСТИР. Казал Си: „Аз Съм добрия пастир” /Йоан 10:14/

Добрият пастир живота си дава за овцете /Йоан 10:11/

Аз искам да Ти благодаря, че Си МОЙ Пастир. Да, Ти си Пастира на голямото Божие семейство. Аз знам, че Ти Си Пастира на хиляди хора.

Господи, Ти Самия се грижиш за мене, като ме гледаш, храниш, водиш и закриляш. Смело мога да заявя, че Ти Си не само мой Господ и Спасител, но и мой Пастир.

Ти Си Този, който се грижи за мен, дори и ако съм забравен от всички, от целия свят. Има ЕДИН, аз зная, който непрекъснато ме наблюдава. Очите Ти няма да престанат да ме следват. ТВОЯТА ЛЮБОВ ме обкръжава, защото Ти ме обичаш толкова много.

Господи, Ти виждаш, че следвам правилния път, че съм сит и съм защитен от зло.

Господи Исусе, ти си моя Пастир!

Отче, аз се радвам, че Си направил Своя Син мой Пастир.

Той няма да направи грешка. Тоя няма да Ме загуби!

Той е безупречно добър Пастир.

Той не е като наемник, който като вижда вълка, че иде, оставя овцете и бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва. /Йоана 10:12/

Но с много търпение и вярност ще продължава да пази мен и семейството ми.

Защото Ти Си мой Пастир, Господи Исусе, аз смело казвам: „НЯМА ДА ОСТАНА В НУЖДА!

Нищо не ми липсва.

Нямам грижа на този свят.

Нямам тревоги сега.

Нямам бреме, мъка, скръб, защото ги предадох на Господа.

Благославям святото Ти ИМЕ! Господи, Ти Си мой покровител!

НЯМА ДА ОСТАНА В НУЖДА!

Аз няма да остана в нужда, Господи, защото Ти си снабдил всяка моя нужда. Не казва ли Твоето Слово: „А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса” /Фил. 4:19/ Не казва ли също „и вие имате пълнота в Него” /Кол. 2:10/

Господи, аз искам да Те прославя днес, защото Ти си моя Пастир и вярно се грижиш за мен.

Няма да остана в нужда!

Господи, Ти снабдяваш всичко, което ми е нужно – духовно, физически, финансово и материално. Ти се грижиш за семейството ми. Снабдяваш всяка моя нужда.

Като мой Пастир, Ти ме успокояваш на зелени пасбища. При тихи води ме завеждаш. Господи, освежаваш душата ми. Водиш ме през прави пътеки, заради Името Си.

Господи Исусе, когато не знам по кой път да поема, аз слушам Теб и вървя след Теб.

Аз вървя в пътеката на

любов

радост

мир

милосърдие

благородство

добрата

вяра

кротост

въздържание

мъдрост и разбиране.

Аз ти благодаря Господи, че ме водиш по чудните пътеки на простителност и ми даваш мили и нежни чувства към всички хора.

Ти насочваш всичките ми пътища.

Отче, аз разсъждавам върху Твоето Слово.

„Уповавай на Господа от все сърце, и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, и Той ще оправя пътеките ти” /Притчи 3:5,6/

Господи, благодаря Ти, че ръководиш всичките ми пътища. Аз осъзнавам, Господи, че съм точно като една овца. В много случаи не знам, кой път да поема, но стоя близо до Исус. Четейки Словото Ти и разсъждавайки върху него, Ти, заради името Си ме водиш по прави пътеки.

Ти Си мой ВОДАЧ!

Ти си мой Пастир и аз те следвам всеки ден. Аз не се страхувам, защото това, което е против мен, трябва да се сблъска с Теб. Ти знаеш всичко, тъй като Си пред мен и ме водиш през всичките пътища.

Ще кажа заедно с Давид: „Да! и в долината на мрачната сянка, ако ходя няма да се уплаша от зло”.

Няма да се уплаша от зло!

Защо? Защото Ти Си с мен; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават. Господи, без значение с какво се сблъсквам сега или в бъдещето.

Ако ходя в долината на мрачната сянка,

Ако съм със съкрушено сърце,

Ако преминавам през скръб и сърцераздирание,

Ако се сблъскам с непреодолими обстоятелства и планини от трудности

АЗ НЯМА ДА СЕ УПЛАША ОТ ЗЛО!

Аз няма да се уплаша, защото до мен стои и ме ръководи, насочва и закриля

ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС.

Господи, Ти Си с мен и Твоят жезъл и Твоята тояга те ме утешават.

Приготвят пред мен трапеза в присъствието на неприятелите ми и даже в присъствието на самия дявол.

Ти приготвяш трапеза, тържествена трапеза на победа, радост и сила. Господи, аз Ти благодаря, че я приготвяш  точно в присъствието на неприятелите ми.

Помазал Си с миро главата ми; чашата ми се прелива! Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми; и аз ще живея завинаги в дома Господен.

Господи, това е моята победоносна изповед!

Аз съм радостен, Господи Исусе, че Ти Си с мен. Знам също, че никога няма да ме изоставиш, нито ще ме забравиш /Евреи 13:5/. Ти си с мен, където и да отида, нищо не може да ми надвие, защото по-велик е този, Който е в мен, от онзи, който е в света /І Йоан 4:4/.

Отец е в мен.

Синът е в мен.

Святият Дух е в мен.

О, Отче, Сине и Святи Душе, Вие сте по-велики от всяка сила на врага, от всяко обстоятелство, от всеки проблеми. Аз съм победител!

Господи, Ти никога няма да ме изоставиш или забравиш. Затова от днес нататък аз мога да гледам на живота без страх. Уверено ще отговарям винаги, когато някой ме попита:

„Как вървят нещата при теб?”, че Господ е моя ПАСТИР.

Аз няма да остана в нужда.

Аз не се безпокоя.

Аз няма да се тревожа.

Бог ме е направил да бъда

солта на земята,

светлината на света,

Божията праведност.

Чрез Него

аз съм простен;

освободен;

изцелен;

повече от победител,

благословен от Господа.

Това е моята радостна  изповед днес. Аз ще казвам това пред хората, за да бъдат насърчени и благословени. Когато се разделим, те ще си казват: „Този човек наистина е благословен от Господа”.

Алилуя! Аз Те славя, Отче, защото ще имам това, което казвам!

БОГ ПРЕИЗОБИЛНО СНАБДЯВА ВСИЧКИ МОИ НУЖДИ!

8. ИЗПОВЕД КАКВО Е ИСУС  ЗА МЕН

Тази изповед ще промени това, което вярваш за себе си.

Отдели време, за да размишляваш върху Псалом 27. Четейки и изповядвайки ден след ден, ти изведнъж ще осъзнаеш, че Господ Е твоя светлина и спасение. Ти ще знаеш, че няма от какво да се страхуваш, защото Той е сила на живота ти.

„Господ е светлина моя и избавител мой; от кого ще се боя! Господ е сила на живота ми; От кого ще се уплаша? Когато се приближиха при мене злосторници, противниците ми и неприятелите ми, за да изядат плътта ми, те се спънаха и паднаха. Ако се опълчи против мене и войска, сърцето ми няма да се уплаши; ако се подигне против мене война и тогава ще има увереност. Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся – Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си. За да гледам привлекателността на Господа. И да Го диря в храма Му. Защото в зъл ден ще ме скрие под покрова Си, ще ме покрие в скривалището на шатъра Си, ще ме издигне на канара. И сега главата ми ще се издигне над неприятелите ми, които ме окръжават; и ще принеса в скинията Му жертва на възклицания, ще пея, да! ще славословя Господа!” /Пс. 27:1-6/

КАКВО Е ИСУС ЗА МЕН

Отче, аз заставам пред Твоя трон сега,

радостен, че съм християнин;

радостен, че съм измит в кръвта на Божия Агнец;

радостен, че съм ново създание в Христа Исуса;

радостен, че Ти си мой истински баща и аз съм Твоето дете.

Господи, пристъпвайки към Твоя велик и чуден престол,

Аз ще се обръщам към Теб.

Аз ще изповядвам Твоето слово.

Аз ще имам това, което казвам.

С Псалм 27 аз идвам пред Твоя трон. Това няма да бъдат само написани думи, но ще станат живот за мен, защото ги изповядвам като мои собствени. Ти си казал в книгата на Исус Навиев 1:3, че всяко място, на което стъпи стъпалото на нозете ни, даваш ни го. Днес аз застъпвам на Пс. 27 и го приемам за моя собственост. Отче, аз смело изповядвам Твоето Слово и вярвам, че тези велики истини ми принадлежат.

Аз казвам заедно с цар Давид:

„Господи, Ти Си светлина моя и спасение мое;

От кого ще се боя?

Господи, Ти Си сила на живота ми;

От кого ще се уплаша?

О, мой Отче, аз искам да те прославя, защото Господ Исус е светлината на този свят. Исус каза това и то се  отнася за мен: „Вие сте светлината на света /Мат. 5:14/

Аз искам да ти благодаря, Господи Исусе, че Ти Си моя светлина!

Аз няма да вървя в тъмнина, аз познавам Виделината на живота.

Аз няма да се страхувам от тъмнината на това поколение.

Аз няма да се страхувам от тъмнината, която идва над земята.

Аз ти благодаря, господи, че Ти Си моята светлина. Исусе, Ти живееш в мен и Ти Си моето спасение.

Спасението е простителност,

изцеление,

освобождение,

пълнота,

здраве,

мир,

почивка.

Исусе, Ти Си мое спасение. Ти Си всичко, от което се нуждая, зад а бъда свободен от силата на врага.

Ти Си мое спасение. Аз бягам към канарата, която е на високо над мен.

Ти Си Канарата. Ти Си моя светлина и спасение. В Теб се крият всичките съкровища на премъдростта и знанието за Бога /Кол. 2:3/ Господи, Исусе, аз имам пълнота в Теб /Кол. 2:10/.

Ти Си моя светлина и спасение мое.

Ти Си силата на моя живот.

Ти живееш в мен и Ти ме укрепяваш.

Твоята сила ме укрепява.

Господи Боже, днес аз мога смело да кажа, че:

Аз имам светлина,

Аз имам здраве,

Аз имам сила,

Аз имам Господа Исуса Христа!

Аз съм в Христа и Христос е в мен!

О, Отче, аз искам да Те славя за Твоя Син.

Господи Исусе, Ти каза, че човек, който Ти служи вярно ще бъде почетен от Твоя Баща.

Отче, Ти ме удостои с живот, сила и спасение. Аз съм толкова щастлив, че живея в Божиите благословения.

Господи, аз Ти благодаря, че Си моя светлина и спасение.

Ти Си силата на моя живот и аз не се страхувам. Ако БОГ е откъм мен, кой ще бъде против мен? /Римл. 8:3/

Господи Боже, Ти Си моя Отец. Исусе, Ти Си моя Господ. Святият Дух е моя утешител, помощник и подкрепа. Затова, аз не се страхувам от никого и от нищо.

АЗ НЕ СЕ СТРАХУВАМ!

Не ме е страх! Нито се ужасявам, защото Господ, моя Бог е с мен навсякъде, където и да съм.

Господи, аз искам да Те прославя днес, че Си моя светлина и спасение и не се страхувам вече. Когато се приближават при мене злосторници, противниците ми и неприятелите ми, за да изядат плътта ми, те се спъват и падат. /Пс. 24:2/

Това е моята изповед днес, когато демонични сили идват срещу мен умствено, духовно, физически, емоционално и в брака и пр.

ТЕ СЕ СПЪВАТ И ПАДАТ!

Аз съм покрит с кръвта на Господа Исуса Христа. Тази кръв е като жива преграда около мен. Няма дявол или демонична сила, които могат да я преодолеят. Те се спъват и падат.

Господи, аз не се страхувам, защото:

Ти Си поставил преграда, защита около мен;

Кръвта на Господа Исуса Христа е върху мен;

Благост и милост ме следват;

Ангелът на Господа се опълчва около мен и ме избавя /Пс. 34:7/

Господ върви пред мен;

Аз съм под закрилата на Твоите могъщи ръце

Господи, Ти ми даде да ЗНАМ, че

Когато се приближат при мене злосторници, те се спъват и падат.

Ако се опълчи против мене и войска, сърцето ми няма да се уплаши.

Едно нещо съм поискал от Господа, това ще търся. Да живея в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа. И да Го диря в храма Му. /Пс. 27/

Господи, аз имам пълно доверие в Теб. Повече от всичко друго на този свят желая:

Да бъда под покрива на Всевишния;

Да имам близко общение с Теб;

Да гледам привлекателността на Господа;

Да живея в присъствието на Господа.

В зъл ден, Отче, Ти ще ме скриеш под покрова Си, ще ме покриеш в скривалището на шатъра Си, ще ме издигнеш на канара.

Аз зная, че ние всички имаме трудности, в живота, защото всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. Грижи, безпокойство, смущение идват при всеки човек, но аз смело изповядвам, че във време на бедствие Ти ме скриваш.

Ти ме скриваш от дявола.

Ти ме криеш от демонични сили.

Ти ме скриваш под кръвта на Господа Исуса Христа.

Ти ме скриваш Господи Боже, под Твоя покров.

Ти ме скриваш в скривалището на храма Си /Пс. 31:20/

Ти ме постави на канара.

Тази канара е Господ Исус Христос и Той е високо над всички мои неприятели. Толкова високо, че те не могат да ме стигнат. Така и аз ще кажа с псалмиста: „И сега главата ми ще се издигне над неприятелите ми, които ме окръжават.” О, да, аз съм на високо!

Аз съм повече от победител чрез Господа Исуса Христа.

Аз съм на канарата и няма да се поклатя.

Аз няма да претърпя поражение, защото по-велик е Този, който е в мен от онзи, който е в света.

Затова аз ще кажа с цар Давид:

Ще принеса в скинията Ти жертви на възклицание.

Ще пея, да! Ще славославя Господа.

Аз няма да се вайкам, охкам и оплаквам. Аз принасям жертва на радост и пея хвала на Господа.

АЛИЛУЙЯ!

АЛИЛУЙЯ!

Слава на Господа!

Благословено да е името на Господа!

Отче, аз благославям Твоето свято Име днес.

Аз се радвам, защото Исус Христос е моя победа.

Той е моя славен Владетел и живее в мен.

Благословено да е името на Господа!

Аз се опълчвам против войска десантчици, преодолявам стена чрез Името на Господа моя Бог. Аз побеждавам чрез силата на Неговото Име днес.

Отче, това е моята изповед сега:

Аз се радвам и Те славя сега.

Аз Ти благодаря Господи, че Ти Си моя светлина и спасение.

Аз не се страхувам.

Това е моята дръзновена изповед, когато се сблъсквам с живата днес, с всичките му проблеми, с всичките му сърдечни болки, с всяко нещо, което прави да бъда погълнат в отчаяние. Аз няма да гледам на обстоятелствата, в които се намирам. Аз няма да остана за дълго в неволи, Господи, но ще кажа смело и уверено тези неща за Теб. Аз ще се радвам, защото тези истини, действително стават част от моя живот. Аз вярвам в тях с цялото си сърце. Аз ги изповядвам в устата си и те действително ме променят ежедневно. Библията казва, че ще имам това, което казвам. Аз се радвам, че Псалм 27 е моя от днес нататък. Аз ще размишлявам върху него.

Ще го изповядвам.

Ще говоря за него.

Ще се радвам, че е мой.

ИСУС Е СВЕТЛИНА МОЯ И СПАСЕНИЕ МОЕ!

9. ИЗПОВЕД ЗА ПОБЕДА НАД СТРАХА

Безброй легиони от демони са насочени против това поколение. Демони на страх и мъчение атакуват хората.

Исус каза, че в последните времена „човеците ще примират от страх” /Лука 21:26/.

Страхът е нечист дух. Той не е от Бога

/І Йоан 4:18/

Прочети Псалом 91 няколко пъти. Размишлявай върху написаното, докато проникне дълбоко в сърцето ти.

Направи тази изповед с мен. Нека да не минава ден без да я казваш. Ти ще я научиш толкова добре, че ще можеш да я повториш всякога и навсякъде.

Бог, чрез силата на Словото Си, ще те издигне на равнището на победа, където всяка следа от страх и мъка ще бъдат заличени.

„Който живее под покрива на Всевишния, …”

/Пс. 91/

В последните три стиха на този прекрасен Псалом, Бог ни дава седем обещания. Те се основават на един и същ факт:

Ние положихме цялата си любов в Него.

То ще ни избави.

Той ще ни постави на високо.

Той ще ни отговори, когато го призоваваме.

Той ще бъде с нас, когато сме в беда.

Той ще ни прослави.

Той ще ни насити с дългоденствие.

Той ще ни покаже спасението, което върши.

 

ИЗПОВЕД ЗА ПОБЕДА НАД СТРАХА

О, Отче, идвам при Теб днес с Твоето Слово. Аз няма да изповядвам нищо, което е от дявола или от света. Аз няма да позволя от устните ми да излезе нещо, което да Те наскърби или нещо, което да навреди на мен самия. Твоето Слово гще е на устата ми и ще го изповядвам пред Твоя велик трон.

Знам, че думите могат да разрушат или да укрепят тези, които живеят почтено. Аз избирам да говоря Твоите думи, Отче, защото те са живот. Твоето Слово е утвърдено от Небето до века.

Бог каза на Исус Навиев – славния водач и освободител:

„Тази книга на закона да се не отдалечава от УСТАТА ТИ…” /Ис. Нав. 1:8/

Цар Давид каза:

„Ще казвам за Господа…” /Пс. 91:2/

Божието Слово, което дойде на пророк Еремия бе:
„Не е ли Словото Ми като огън? – казва Господ.

И като чук, който строшава скала? /Ер. 23:29/.

Мария, майката на Исус, каза:

„Нека ми бъде според, както си казал?

/Лука 1:38/.

Затова аз казвам сега:

Нека ми бъде според Твоето слово.

Взимам Това Слово и не само го приемам в сърцето си, но и ще го говоря с устата си.

Днес се обръщам с този Псалм към Теб, Отче. Аз казвам, че живея под покрива на Всевишния и пребъдвам под сянката на Всемогъщия.

Господи, това е моето жилище! Това не е място, което посещавам за кратко. Аз обявявам, че живея под покрива на Всевишния.

Аз Ти благодаря, Отче, че в този греховен свят, на който съм съвременник съществува прибежище.

Съществува скривалище под сянката на Твоите крила.

Господи, това укритие е в Твоето присъствие.

Аз мога да видя Божествено чудното въздействие на Святия Ти Дух в моя живот.

Така и аз ще заявя:

Аз живея под покрива на Всевишния.

Аз пребъдвам под сянката на Всемогъщия.

О, Отче, така се радвам, че Си близо до мен. В Теб аз живея, движа се и съществувам, Господи, Исусе.

Ти обеща, че никога няма да ме изоставиш, нито отхвърлиш!

Господи, Ти каза, че ще изпратиш друг Утешител, Святия Дух, който ще пребъдва в мен завинаги!

Моето тяло е храм на Святия Дух. То не е моя собственост. Аз принадлежа на Бога. Аз съм с цена купен и прославям Бога в дух, душа и тяло, защото те са Негови /1 Кор. 6:19,20/

Аз ти благодаря, Боже Господи, че Си казал, че ще бъдеш с мен, ще Си мой Бог, а аз Твоето дете. Така най-великият живее в мен.

Аз живея под покрива на Всевишния.

Аз пребъдвам под сянката на Всемогъщия.

Там е моето жилище.

Когато някой ме попита къде живея, аз давам адреса на моята къща, но Отче, в действителност аз живея под покрива на Всевишния! Аз пребъдвам под сянката на Всемогъщия!

Всред

всички бури в живота;

всичкия смут, объркване в живота;

всички размирици в живота,

всички неприятности в живота,

АЗ ПРЕБЪДВАМ ПОД СЯНКАТА НА ВСЕМОГЪЩИЯ.

Какво ще кажа за Господа? Какво ще бъде на устните ми днес? Ще кажа ли: Господ ме разочарова? Аз не разбирам Господа!?

Господ докара болест, печал и беди върху мен!?

НЕ! В никакъв случай, няма да зарадвам врага, като казвам подобни неща!

Какво ще кажа за Господа? Това, което и Божието Слово казва.

Господ е мое прибежище.

Господ е моя крепост.

Господ е мой Бог, на Него ще се доверя.

О, Отче, това е, което аз казвам за Теб. Господи Исусе, това е, което казвам за Теб:

Ти Си мое прибежище.

Ти Си моя крепост.

Ти Си мой Бог.

Ти Си Този, на Който се доверявам.

Защото Ти ме избавяш от примката на ловеца и от гибелен мор. С перата Си ме покриваш и под крилата Ти ще прибягвам. Твоята вярност е мой щит  и моя закрила. Алилуйя! Това е моята изповед за Господа.

Аз няма да правя негативни изповеди и няма да говоря за трудностите, които срещам, за страданието и мъката, за нещата, които не мога да разбера.

Господи, аз смело заявявам, че

Ти си мое прибежище, моя крепост и мой Бог!

Твоята вярност е мой щит и моя закрила.

Ти ме избавяй от примката на ловеца.

Ти ме избавяш от гибелен мор.

Ти ме покриваш с перата Си и под Твоите крила ще прибягвам.

Господи Боже, Твоята вярност изповядвам днес.

Аз живея чрез Твоето Слово.

Аз го чета всеки ден.

Аз разсъждавам върху него.

Аз го говоря на другите.

Аз го изповядвам пред Теб.

Господното Слово трае до века! Няма дума на Бога, която да е лишена от сила.

Твоето Слово, Отче, е истина.

Всичкото Писание е боговдъхновено. Написано е от хора, ръководени от Святия Дух и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правда, за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело /2 Тим. 3:16,17/

Господи, аз искам да Ти благодаря, че победих дявола чрез кръвта на Агнето и словото на моето свидетелство. Твоето Слово е моето свидетелство от днес нататък.

Твоята вярност е мой щит и закрила, затова казвам: АЗ НЕ СЕ СТРАХУВАМ!

Отче, в Словото е казано, че в последните времена сърцата на хората ще примират от страх. Аз знам, че този страх завладява човечеството, но смело изповядвам:

Аз не се страхувам!

Не се боя от дявола!

Не се боя от страха!

Не се боя от демоните!

Не се боя от болести!

Не се боя от рак!

Не се боя от развод!

Не се боя от преждевременна смърт!

Не се боя, че децата ми ще последват заблудата!

Не се боя, че членовете на семейството ми никога няма да бъдат спасени!

Не се боя, че може да съм извършил непростим грях!

Не се боя, че Бог не ме обича!

Не се страхувам от беда, скръб и сърдечна болка!

АЗ НЕ СЕ СТРАХУВАМ!

Господи, изповядвам, че:

Аз съм смел.

Аз съм окуражен, насърчен.

Аз съм силна личност.

Аз съм мощен войник за Господа Исуса Христа.

Аз се изправям прав.

Аз изправям раменете си.

Аз съм смел войник за Господа Исуса Христа.

Аз не се страхувам!

Искам дяволът да чуе това:

Дявол, аз не се страхувам!

Искам ангелите да чуят това:

Ангели, аз не се страхувам!

Искам Господ Исус да чуе това:

Исусе, аз не се страхувам!

Отче, аз искам Ти да чуеш това:

Аз не се страхувам!

Отче, аз искам Ти да чуеш това:

Аз не се страхувам!

Аз не се страхувам, Господи, защото Ти никога няма да ме оставиш нито пък ще Се откажеш от мен.

АЗ НЯМАМ СТРАХ!

Аз отхвърлям страха в моя дух, душа и тяло.

АЗ НЕ СЕ СТРАХУВАМ!

Когато чета Псалом 91, Господи, аз виждам от какво не се страхувам:

Аз не се боя от нощен страх. Няма да изпадам в растящ, непреодолим и завладяващ страх.

Не се боя от стрелата, която лети денем.

Аз не се страхувам от злонамерените интриги и клевети на нечестивите.

Не се боя от мор, който ходи в тъмнина. Не се страхувам от пагубна епидемия или злодеяние.

Аз не се боя от погибел, която опустошава всред пладне. Аз не се страхувам от внезапна смърт.

Господи, аз не се страхувам от дяволските интриги.

Аз не се боя от това, което предстои да се случи през онзи ден,

…тази сутрин,

…по обяд,

…през нощта.

АЗ НЕ СЕ СТРАХУВАМ!

Защото:

Бог е мой Баща и ако Той е с мен, кой ще бъде против мен?

Господи Исусе, Ти Си мой Господ и Спасител.

Святият Дух живее в мен.

Аз съм обграден с Божиите ангели.

АЗ НЕ СЕ СТРАХУВАМ!

В момента преустановявам всичко друго, за да Те славя с високо вдигнати ръце. Алилуйя! Алилуйя! Аз те славя, Господи!

Аз съм освободен от страх.

Не ме е грижа дали усещам страх или не.

Аз не се страхувам от това.

Аз не се плаша от страха.

Аз няма да храня страх. Когато страх идва в моя ум, аз го спирам с кръвта на Исуса и викам КРЪВТА! КРЪВТА! КРЪВТА!

Кръвта на Исуса е против тебе, сатано!

Тези зли мисли изчезват! Аз разбирам, че моя Бог е повече от способен да ме освободи от ВСИЧКИТЕ неприятности в живота!

АЗ НЕ СЕ СТРАХУВАМ!

Смело заявявам това, като го вярвам в сърцето си и го казвам с устата си. Всеки страх трябва да ме напусне.

Аз ви заповядвам, вие духове на страх, в Името на Исуса и в силата на Неговата кръв,

Напуснете ме сега!

Заминавайте от мен!

Излезте от тази стая!

Излезте от тази къща!

Бягайте от моето семейство!

Напуснете веднага, вие духове на страх!

Аз не се страхувам. Аз имам власт над цялата сила на врага в името на Господа Исуса Христа /Лука 10:19/. Аз ви заповядвам да се махнете от мен! Бягайте от мен така, както пише в Божието Слово!

Отче, Ти не Си ми дал дух на страх, а на сила, любов и себевладение /2 Тим. 1:7/. Аз дръзновено заявявам, че нямам страх, защото той бяга от мен, както пише в Твоето Слово: „…покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас”. /Яков 4:7/

Смело заявявам:

Аз имам духът на любов.

Аз имам духът на сила.

Аз имам духът на себевладение.

Аз съм изпълнен с любов чрез Твоя Дух.

Аз съм изпълнен със сила чрез Твоя Дух.

Аз имам здрав разум чрез воя Дух.

Хиляда души ще падат от страната ми и десет хиляди до десницата ми, но до мен няма да се приближи. Само с очите си ще гледам и ще видя възмездието на нечестивите.

Сега дяволът се опитва да ми каже, че няма да успея, че моето семейство ще бъде разрушено, всичко ще свърши трагично, но аз казвам смело: „Господи, хиляди може да падат от страната ми и десет хиляди до десницата ми, но до мен няма да се приближи!”

Това е Словото на Вечния Бог. Аз смело заявявам, че То е истина.

НИКОЕ ЗЛО НЯМА ДА СЕ ПРИБЛИЖИ ДО МЕН

Само с очите си ще гледам и ще видя възмездието на нечестивите. Отче, демоничвните сили, насочени срещ, мен ще бъдат разгромени завинаги от Господа. Те са обречесни на провал, защото Исус като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях /Кол. 2:15/. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола. /І Йоан 3:8/

Сега, Отче, аз идвам да получа резултатите на тази изповед. Защото аз направих господа мое обиталище, постоянно жилище, мой дял от наследство, то никакво зло няма да ме сполети, нито напаст или бедствие ще ме приближат.

Аз смело изповядвам:

Няма да ме сполети никакво зло.

Напаст и бедствие няма да се приближат до моето обиталище. Господи, това е моята изповед, защото Ти Си заповядал на ангелите Си за мен, да ме пазят във всичките ми пътища. На ръце ще ме дигат, да не би да ударя о камък ногата си.

Отче, Твоите ангели са винаги с мен. Те ме защитават и предпазват. Благодаря Ти, Господи, за тези благословени служебни духове /Евр. 1:14/.

Въпреки, че не ги виждам, те са заети през всеки час на деня и нощта да бдят над мен и моите близки.

Смело казвам, че ще настъпя в лъв и аспид, ще стъпча млад лъв и змия.

Господи, аз положих любовта си в Теб.

Затова Ти ще ме избавиш.

Ти ще ме поставиш в безопасност.

Ти ще ме послушаш, когато Те призова.

Ти ще бъдеш с мен, когато съм в бедствие.

Ти ще ме прославиш.

Ти ще ме наситиш с дългоденствие.

Ти ще ми покажеш спасението, което вършиш.

Това е действителност в моя живот.

Ти ми отговаряш, когато Те призовавам.

Ти Си с мен м бедствие. Не ме изоставяш.

Ти ме освободи.

Ти ме удостояваш всеки ден с Твоето присъствие, Твоята сила, Твоята милост и Твоята благост.

Господи, Ти ще ме наситиш с дългоденствие. Числото на дните ми ще направиш пълно /Изх. 23:26/

Защото аз служа на Теб, Господи,

Ти Си благословил хляба ми,

Ти Си благословил водата ми.

Ти отмахна всяка болест от мен.

Ти ще направиш числото на дните ми пълно.

Днес смело изповядвам:

Ти ще ме наситиш с дългоденствие.

Аз няма да умра преждевременно.

Болест няма да отнеме живота ми.

Ти Си отстранил всяка болест от мен.

Числото на дните ми Ти ще направиш пълно.

Благодаря, Ти, Отче, че Си всемогъщ. Няма друга сила толкова велика, като тази на моя Небесен Отец.

Отче, аз имам доверие в Теб и се радвам, че Ти Си Защитникът на моя живот. Ти си силата на моя живот. Ти Си Богът на тази вселена и Си мой собствен Баща!

Аз не се страхувам!

Аз не се раздразнявам!

Аз нямам никакво безпокойство от днес нататък!

Ти Си моя Баща!

Господи Исусе, Ти Си моя пастир!

Святият Дух е моя мощен Учител и Утешител.

Божиите  ангели ме окръжават.

Аз съм измит в кръвта Исус!

Аз съм дете на Бога!

От днес нататък, аз съм изпълнен с

Любов, радост, мир, сила.

Отче, още днес ще споделя Добрата Вест с хората, които са около мен. Аз няма да нося лоша новина, но ще разпространявам Добрата новина. От устните ми ще излизат само тези думи, които принадлежат на Твоето Слово, никакви други.

Това е моята изповед. Аз те славя Отче, защото Ти бързаш да изпълниш Словото Си в моя живот. /Еремия 1:12/

АЗ ИМАМ ПОБЕДА НАД СТРАХА!
← Назад

Намерете ни в социалните медии

Ние споделяме как да се запознаете с приятели в социалните медии

Copyright 2024    dvamazahristos.org