10 Април, 2017 14:19   

Годищните еврейски празници (съботи) Освен седмичните съботи евреите празнуваха и още седем годишни празника, които също се наричаха "съботи". Тези празници бяха свързани с точно определена дата и затова можеха да се паднат през различен седмичен ден всяка година. Те бяха независими и отделни от седмичната събота, в някои от тези дни също не се работеше и имаше "свято събрание". Тези празници са изброени в В Левит 23 глава. Те са седем на брой и се празнуват в три годишни цикъла: Изход 34:23 В първия или "пролетен" цикъл се празнуваха: Пасхата - Символ на избавлението от египетското робство. 14 нисан, вечерта / Левит 23:4-6 /. Това беше през месец Авив , първия месец / Изход 12:1-8, Изход 12:12-14 /. С нея започваше празничната година на Израил. Празникът на безквасните хлябове - 15 нисан, 7 дни, като първият и седмият бяха “съботи” – не се работеше. От домовете се отдалечаваше всичко квасно, като символ на греха. Празникът на "Първият сноп" – 16 нисан, символ на Христос. Ечемикът узряваше най-рано в Палестина. Свещеникът размахваше един сноп ечемик пред Божия олтар, като признание, че всичко е Негово. Във втория или "есенен" цикъл се празнуваха: Празникът на тръбенето на тръбите - 7-я месец, 1-я ден – /Левит 23:24/. Великият умилостивителен ден / Йом Кипур / - 10-я ден – /Левит 23:27-30/. Празникът на шатроразпъването /скинопигията/ - символ на обикалянето на пустинята. Беше радостен празник. Той сочеше не само на пътуването в пустинята, но възпяваше събирането на земните плодове и Божиите благословения и сочеше напред към великия ден на събирането на Божия народ. Тези празници се падаха в седмия месец на годината, през есента. Между тези два цикъла празници се намираше още един. Петдесятница - празнуваше се 50 дни след празника на "Движимия сноп". Тогава беше приключена жетвата на пшеницата и затова се наричаше “Празникът на жетвата”. Хлябът беше с квас. Празникът се падаше в третия месец, нашият май или юни. Пасхата Беше установена като паметник на освобождението от Египетско робство. На десетия ден от първия месец се избираше едно агне за всяко домакинство. Агнето се пазеше до 14 ден и се заколваше привечер, а с кръвта се поръсваше на праговете на вратата. Същата вечер месото се ядеше от всички печено с безквасен хляб и горчиви треви. Пасхата сочеше на жертвата на Христос "нашата Пасха" Иоан 6:51 Останалите празници от този цикъл също бяха свързани с Пасхата, но са споменати като отделни празници. Понякога дори имената на тези празници се споменаваха алтернативно, като един общ празник. Празникът на безквасните хлябове Седем дни след Пасхата евреите трябваше да ядат само безквасен хляб. Първият и последният ден бяха "съботи" и не се работеше. Символът на кваса обяснен в Новия завет е нечестие и зло 1 Коринтяни 5:8. Агнето беше заколвано, но само по себе си това не беше достатъчно. Жертвата беше дадена, но тя трябваше да намери лично приложение в живота на вярващия. Кръвта трябваше да бъде поръсена на прага. Месото също трябваше да бъде изядено. И още нещо, всеки квас трябваше да бъде отстранен от къщата. Смъртта на Христос осигурява спасение за всеки. Но само по себе си, това не е достатъчно. Спасението трябва да се приеме. Поръсената кръв трябва да подейства в живота. Плътта на Христос "изядена" и всеки "квас на грях" отстранен. Това означава пълно приемане на Христос в живота. Символът на Пасхата беше изпълнен не само по отношение на събитието, но и по отношение на времето. Христос беше разпнат точно на този празник. Празникът на първите плодове (движимия спноп) На 14 ден от месеца известна част от ечемика се маркираше за да бъде пожънат на 16 ден и представен пред Господа. На този ден трима избрани души в присъствието на свидетели пожънваха този ечемик като преди това бяха свързали снопите. След това снопите бяха свързани всички в едно и свещеникът ги представяше пред Господа. Докато това не бъде направено евреите не можеха да започнат да събират реколта от полето. Този първи сноп без съмнение се отнасяше за Христос и неговото възкресение. 1 Коринтяни 15:23. Символът е съвършен дори и във времето. На 14 нисан Агнето беше заклано. 15 Нисан беше "събота". 16 Нисан "първият плод" - Христос, беше представен пред Господа възкръснал. Празникът на Пасхата беше и празник символизиращ общение. Семейството се събираше, за да яде пасхалното агне. Исус също яде пасхалното агне с учениците си и прехвърли този празник в Господната вечеря. Господната вечеря би трябвало да означава същото за нас, както и Пасхата означаваше за евреите. Петдесятница Петдесятница се празнуваше на 50 ден след представяне на "движимия сноп". Петдесятница се падаше в края на жътвата на всички зърнени храни и представяше признание към Бога за даряването на всички плодове и благословения. Два хляба от чисто брашно опечени с квас и още други жертви бяха принасяни пред Господа. Хлябът при пасхата беше без квас, защото Христос беше съвършен. Хлябът при Петдесятница беше с квас, защото представяше човешкото несъвършенстсво. Но въпреки това този хляб също беше приет от Бога. Петдесятница е символ на изливането на Святия Дух. Точно Петдесет дни след възкресението на Христос се изля Святия Дух на апостолите. Празникът на тръбите Празникът се падаше на първия ден от седмия месец и беше приготволение за Деня на умилостивението, който се падаше на десетия ден от месеца. Празникът на тръбите беше тържествен призив към народа да се приготви. Той обясняваше, че денят на съда наближава и всеки трябва да е готов за него. Това беше милостиво напомняне за нуждата от изповядване на греховете и посвещение на Бога. Празникът на Великия умилостивителен ден На десетия ден на същия месец имаше свято събрание. Това беше денят, когато първосвещеникът единствено имаше право да влезе в най-святото място на светилището, за да извърши символичното му очистване. Този ден се наричаше "йом кипур" - ден на съд. Когато първосвещеникът влизаше, целият народ трябваше да бъде около светилището и да смири сърцата си, за да получи прощение. Този ден символизираше Божият съд над вярващите. Празникът на шатрите Това беше последният голям годишен празник. Той беше радостен и щастлив празник. Денят на съда беше минал, всичко беше уредено, всички грехове изповядани и простени. Народът трябваше да вземе палмови клонки, клонки от широколистни дървета, върби и от други хубави дървета. Тези клонки трябваше да се направят на палатки и народът да живее в тях седем дни. Докато при празника на умилостивителния ден те трябваше да смирят себе си и изповядат греховете си, сега те трябваше да се веселят и радват пред Господа. Това беше най-радостния и щастлив празник на годината. Този празник беше възпоменание на живота през пустинята но и символ и пророчество за великото събиране на божия народ от всички векове в небесното царство.

admin 10 Април, 2017 14:21

коментар 1

    10 Април, 2017 14:19   

Годищните еврейски празници (съботи) Освен седмичните съботи евреите празнуваха и още седем годишни празника, които също се наричаха "съботи". Тези празници бяха свързани с точно определена дата и затова можеха да се паднат през различен седмичен ден всяка година. Те бяха независими и отделни от седмичната събота, в някои от тези дни също не се работеше и имаше "свято събрание". Тези празници са изброени в В Левит 23 глава. Те са седем на брой и се празнуват в три годишни цикъла: Изход 34:23 В първия или "пролетен" цикъл се празнуваха: Пасхата - Символ на избавлението от египетското робство. 14 нисан, вечерта / Левит 23:4-6 /. Това беше през месец Авив , първия месец / Изход 12:1-8, Изход 12:12-14 /. С нея започваше празничната година на Израил. Празникът на безквасните хлябове - 15 нисан, 7 дни, като първият и седмият бяха “съботи” – не се работеше. От домовете се отдалечаваше всичко квасно, като символ на греха. Празникът на "Първият сноп" – 16 нисан, символ на Христос. Ечемикът узряваше най-рано в Палестина. Свещеникът размахваше един сноп ечемик пред Божия олтар, като признание, че всичко е Негово. Във втория или "есенен" цикъл се празнуваха: Празникът на тръбенето на тръбите - 7-я месец, 1-я ден – /Левит 23:24/. Великият умилостивителен ден / Йом Кипур / - 10-я ден – /Левит 23:27-30/. Празникът на шатроразпъването /скинопигията/ - символ на обикалянето на пустинята. Беше радостен празник. Той сочеше не само на пътуването в пустинята, но възпяваше събирането на земните плодове и Божиите благословения и сочеше напред към великия ден на събирането на Божия народ. Тези празници се падаха в седмия месец на годината, през есента. Между тези два цикъла празници се намираше още един. Петдесятница - празнуваше се 50 дни след празника на "Движимия сноп". Тогава беше приключена жетвата на пшеницата и затова се наричаше “Празникът на жетвата”. Хлябът беше с квас. Празникът се падаше в третия месец, нашият май или юни. Пасхата Беше установена като паметник на освобождението от Египетско робство. На десетия ден от първия месец се избираше едно агне за всяко домакинство. Агнето се пазеше до 14 ден и се заколваше привечер, а с кръвта се поръсваше на праговете на вратата. Същата вечер месото се ядеше от всички печено с безквасен хляб и горчиви треви. Пасхата сочеше на жертвата на Христос "нашата Пасха" Иоан 6:51 Останалите празници от този цикъл също бяха свързани с Пасхата, но са споменати като отделни празници. Понякога дори имената на тези празници се споменаваха алтернативно, като един общ празник. Празникът на безквасните хлябове Седем дни след Пасхата евреите трябваше да ядат само безквасен хляб. Първият и последният ден бяха "съботи" и не се работеше. Символът на кваса обяснен в Новия завет е нечестие и зло 1 Коринтяни 5:8. Агнето беше заколвано, но само по себе си това не беше достатъчно. Жертвата беше дадена, но тя трябваше да намери лично приложение в живота на вярващия. Кръвта трябваше да бъде поръсена на прага. Месото също трябваше да бъде изядено. И още нещо, всеки квас трябваше да бъде отстранен от къщата. Смъртта на Христос осигурява спасение за всеки. Но само по себе си, това не е достатъчно. Спасението трябва да се приеме. Поръсената кръв трябва да подейства в живота. Плътта на Христос "изядена" и всеки "квас на грях" отстранен. Това означава пълно приемане на Христос в живота. Символът на Пасхата беше изпълнен не само по отношение на събитието, но и по отношение на времето. Христос беше разпнат точно на този празник. Празникът на първите плодове (движимия спноп) На 14 ден от месеца известна част от ечемика се маркираше за да бъде пожънат на 16 ден и представен пред Господа. На този ден трима избрани души в присъствието на свидетели пожънваха този ечемик като преди това бяха свързали снопите. След това снопите бяха свързани всички в едно и свещеникът ги представяше пред Господа. Докато това не бъде направено евреите не можеха да започнат да събират реколта от полето. Този първи сноп без съмнение се отнасяше за Христос и неговото възкресение. 1 Коринтяни 15:23. Символът е съвършен дори и във времето. На 14 нисан Агнето беше заклано. 15 Нисан беше "събота". 16 Нисан "първият плод" - Христос, беше представен пред Господа възкръснал. Празникът на Пасхата беше и празник символизиращ общение. Семейството се събираше, за да яде пасхалното агне. Исус също яде пасхалното агне с учениците си и прехвърли този празник в Господната вечеря. Господната вечеря би трябвало да означава същото за нас, както и Пасхата означаваше за евреите. Петдесятница Петдесятница се празнуваше на 50 ден след представяне на "движимия сноп". Петдесятница се падаше в края на жътвата на всички зърнени храни и представяше признание към Бога за даряването на всички плодове и благословения. Два хляба от чисто брашно опечени с квас и още други жертви бяха принасяни пред Господа. Хлябът при пасхата беше без квас, защото Христос беше съвършен. Хлябът при Петдесятница беше с квас, защото представяше човешкото несъвършенстсво. Но въпреки това този хляб също беше приет от Бога. Петдесятница е символ на изливането на Святия Дух. Точно Петдесет дни след възкресението на Христос се изля Святия Дух на апостолите. Празникът на тръбите Празникът се падаше на първия ден от седмия месец и беше приготволение за Деня на умилостивението, който се падаше на десетия ден от месеца. Празникът на тръбите беше тържествен призив към народа да се приготви. Той обясняваше, че денят на съда наближава и всеки трябва да е готов за него. Това беше милостиво напомняне за нуждата от изповядване на греховете и посвещение на Бога. Празникът на Великия умилостивителен ден На десетия ден на същия месец имаше свято събрание. Това беше денят, когато първосвещеникът единствено имаше право да влезе в най-святото място на светилището, за да извърши символичното му очистване. Този ден се наричаше "йом кипур" - ден на съд. Когато първосвещеникът влизаше, целият народ трябваше да бъде около светилището и да смири сърцата си, за да получи прощение. Този ден символизираше Божият съд над вярващите. Празникът на шатрите Това беше последният голям годишен празник. Той беше радостен и щастлив празник. Денят на съда беше минал, всичко беше уредено, всички грехове изповядани и простени. Народът трябваше да вземе палмови клонки, клонки от широколистни дървета, върби и от други хубави дървета. Тези клонки трябваше да се направят на палатки и народът да живее в тях седем дни. Докато при празника на умилостивителния ден те трябваше да смирят себе си и изповядат греховете си, сега те трябваше да се веселят и радват пред Господа. Това беше най-радостния и щастлив празник на годината. Този празник беше възпоменание на живота през пустинята но и символ и пророчество за великото събиране на божия народ от всички векове в небесното царство.

admin 10 Април, 2017 14:21

коментар 1

    07 Април, 2017 13:20   

Ходете по Духа, и няма да угождавате на плътските страсти. Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате. Галатяни 5:16-17

    07 Април, 2017 13:20   

Ходете по Духа, и няма да угождавате на плътските страсти. Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате. Галатяни 5:16-17

    07 Април, 2017 13:20   

Ходете по Духа, и няма да угождавате на плътските страсти. Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате. Галатяни 5:16-17

Моите отговори за? Всички отговори  →

Колекционирате ли?
да
Използвате ли автомобил?
често шофирам
Ръст
180 см - 189 см
Цвят на косата
кестенява
Очи
кафяви
От къде се информирате за случващото се в света и у нас?
не се интерисувам
Има те ли растения в саксии?
Няколко

← Назад

Намерете ни в социалните медии

Ние споделяме как да се запознаете с приятели в социалните медии

Copyright 2024    dvamazahristos.org